Osadniki Poziome EOS

Osadniki poziome, są to urządzenia służące do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3.

Osadniki EOS o przepływie poziomym charakteryzują się prostą konstrukcją i zapewniają skuteczne usuwanie zawiesin dla przepływów:

 • do 130 dm³/s – konstrukcja oparta na bazie studni EU do średnicy 3000 mm
 • powyżej 130 dm³/s – konstrukcja oparta na bazie zbiorników DZB o średnicach większych niż 3000 mm – projektowane indywidualnie).

Osadniki mają szczelny betonowy korpus o średnicach dostępnych studni EU lub modułowych żelbetowych zbiorników retencyjnych DZB, lub też stanowią wydzieloną komorę zbiornika DZB z układem podczyszczania.
W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji, można zastosować płytę redukcyjną i komin z kręgów Dw 1000.

Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi osadnika. W wybranych typach osadników możliwe jest odchylenie osi wlotu i wylotu (szczegóły na kartach katalogowych).

W celu automatycznego informowania o ilości zgromadzonego osadu stosowane są instalacje alarmowe wyposażone w czujniki poziomu osadu (rys. 1), które informują o konieczności oczyszczania osadnika. Dzięki temu można znacząco obniżyć koszty eksploatacji.

Osadnik z czujnikiem poziomu osadu

Osadnik poziomy EOSPrzekrój osadnika o przepływie poziomym

Sposób działania

Osadnik EOS spowalnia przepływ i magazynuje osad. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w nim dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Tu następuje rozdział dwóch faz: ścieków i zawieszonych w nich cząstek o gęstości większej niż gęstość wody.

Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor zwiększający efektywność działania urządzenia.

Działanie osadnika poziomego

 Zalety osadników EOS:

 • łatwa eksploatacja
 • brak części wymiennych
 • możliwość instalacji w pasie drogowym
 • możliwość regulacji głębokości posadowienia
 • dostosowanie do potrzeb Klienta.

 

certyfikat EPD

 

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD typu III podkreśla najwyższe standardy ekologiczne naszych produktów. Jako pierwsza firma w branży wod-kan, Ecol-Unicon gwarantuje produkty o niezrównanej jakości i odpowiedzialności wobec środowiska, spełniając tym samym wymagania norm EN 15804 oraz ISO 14025.

 

Osadniki działające w układzie podczyszczającym można podłączyć do inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi Bumerang.

monitoring smartsep

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego istnieje możliwość podłączenia do osadnika inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi SMARTSEP. wyposażonej w czujniki warstwy osadu i przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów oraz skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

Zobacz w sklepie Ecol-shop.

Opracowane przez firmę Ecol-Unicon rozwiązania techniczne osadników wyróżniają się wysoką skutecznością podczyszczania, niskimi kosztami eksploatacji i łatwym dostępem podczas czyszczenia.

ZASTOSOWANIE

W zależności od rodzaju zlewni i wymaganego poziomu podczyszczenia ścieków, Ecol-Unicon oferuje osadniki:

Osadniki znajdują zastosowanie do podczyszczania ścieków pochodzących z:

 • dróg
 • parkingów
 • placów przemysłowych
 • stacji paliw
 • obszarów składowych i przeładunkowych
 • krytych garaży
 • myjni samochodowych
 • zlewni miejskich
 • portów itp.

Karta informacyjna

Dokumenty odniesienia

Certyfikat EPD

Formularz pobrania książki serwisowej separatorów i osadników