Osadniki Poziome EOS

Osadniki poziome, są to urządzenia służące do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3.

Osadniki EOS o przepływie poziomym charakteryzują się prostą konstrukcją i zapewniają skuteczne usuwanie zawiesin dla przepływów:

 • do 130 dm³/s – konstrukcja oparta na bazie studni EU do średnicy 3000 mm 
 • powyżej 130 dm³/s – konstrukcja oparta na bazie zbiorników DZB o średnicach większych niż 3000 mm - projektowane indywidualnie).

Osadniki mają szczelny betonowy korpus o średnicach dostępnych studni EU lub modułowych żelbetowych zbiorników retencyjnych DZB, lub też stanowią wydzieloną komorę zbiornika DZB z układem podczyszczania.
W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji, można zastosować płytę redukcyjną i komin z kręgów Dw 1000.

Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi osadnika. W wybranych typach osadników możliwe jest odchylenie osi wlotu i wylotu (szczegóły na kartach katalogowych).

W celu automatycznego informowania o ilości zgromadzonego osadu stosowane są instalacje alarmowe wyposażone w czujniki poziomu osadu (rys. 1), które informują o konieczności oczyszczania osadnika. Dzięki temu można znacząco obniżyć koszty eksploatacji.

Osadnik z czujnikiem poziomu osadu

Osadnik poziomy EOSPrzekrój osadnika o przepływie poziomym

 

 

Sposób działania

Osadnik EOS spowalnia przepływ i magazynuje osad. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w nim dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Tu następuje rozdział dwóch faz: ścieków i zawieszonych w nich cząstek o gęstości większej niż gęstość wody.

Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor zwiększający efektywność działania urządzenia.

Działanie osadnika poziomego

 

 Zalety osadników EOS:

 • łatwa eksploatacja
 • brak części wymiennych
 • możliwość instalacji w pasie drogowym
 • możliwość regulacji głębokości posadowienia
 • dostosowanie do potrzeb Klienta.

Osadniki działające w układzie podczyszczającym można podłączyć do inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi Bumerang.

Opracowane przez firmę Ecol-Unicon rozwiązania techniczne osadników wyróżniają się wysoką skutecznością podczyszczania, niskimi kosztami eksploatacji i łatwym dostępem podczas czyszczenia.

 

 

ZASTOSOWANIE

W zależności od rodzaju zlewni i wymaganego poziomu podczyszczenia ścieków, Ecol-Unicon oferuje osadniki:

Osadniki znajdują zastosowanie do podczyszczania ścieków pochodzących z:

 • dróg
 • parkingów
 • placów przemysłowych
 • stacji paliw
 • obszarów składowych i przeładunkowych
 • krytych garaży
 • myjni samochodowych
 • zlewni miejskich
 • portów itp.

Karta informacyjna

 

Informacje o inwestycji

{{errors.investName}}

{{errors.investPlace}}

{{errors.phone}}

Charakterystyka zalewni
Opis

Opad i przepływ maksymalny

Opad i przepływ nominalny

Złożona jakość ścieków

Na wlocie

Na wylocie

Przewód dopływowy:

Przewód odpływowy:

Przelew zewnętrzny (opcjonalnie):


{{key}}: {{error}}
Informacje Alarmowe


Uwagi

Więcej
{{errors.agree1}}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z późn. zm.).

Więcej
{{errors.agree2}}
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

{{errors.captcha}}

{{communicate.message}}