• Opis
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Kalkulator doboru zbiornika

Zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT – wykorzystaj zretencjonowaną wodę

hydrozone benefit

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE Benefit to linia zbiorników najbardziej zaawansowana technicznie, w którym zastosowano układ urządzeń podczyszczających oraz zbiornik retencyjny nie tylko służący do retencjonowania wody ale przede wszystkim do jej wykorzystania.

Zbiorniki HYDROZONE Benefit posiadają urządzenia podczyszczające, dzięki którym przetrzymywana woda jest oczyszczana i w konsekwencji wykorzystywana np. do nawadniania terenów zielonych, a także mycia ulic, płukania kanałów i akcji przeciwpożarowych. Dzięki możliwości powtórnego wykorzystania zgromadzonej wody są to rozwiązania charakteryzujące się szczególnie wysoką ekologicznością ale i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne, gdyż ograniczają wykorzystywanie wody wodociągowej.

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie w zbiornikach HYDROZONE Benefit podczyszczalni hydrofitowej. Pozwala to na uzyskanie wzmocnionego efektu podczyszczenia wód opadowych. Dodatkowo zbiornik zyskuje atrakcyjną funkcję rekreacyjną.

W wersji HYDROZONE Benefit, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, zastosowana jest co najmniej jedna z funkcji wykorzystania zgromadzonych wód:

 • Podlewanie zieleni
 • Cele komunalne (np. mycie ulic)
 • Cele przeciwpożarowe
 • Zasilanie stref rekreacyjnych (np. Edukacyjny Park Wodny)
 • Zielone dachy
zbiornik retencyjny

Spis Treści

.

 Korzyści ze stosowania zbiorników retencyjnych HYDROZONE Benefit:

 • Stosowanie zbiorników retencyjnych HYDROZONE Benefit zwiększa retencję wód opadowych poprzez zatrzymanie wody w miejscu opadu.
 • Zapobiegają one wysuszaniu gruntu przez zwiększanie infiltracji wód opadowych.
 • Pomagają w bezpiecznym odprowadzaniu nadmiaru wody deszczowej z centrów miast – dzięki czemu zapobiegają powodziom.
 • Ograniczają zanieczyszczenia wód powierzchniowych dzięki połączeniu urządzeń podczyszczających (tj. separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesin) oraz zbiorników żelbetowych DZB w jednym urządzeniu.
 • Ograniczają przeciążenie hydrauliczne sieci i obiektów kanalizacyjnych poprzez zatrzymywanie zgromadzonej wody w zbiorniku.
 • Zbiornik montowany pod ziemią umożliwia zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem według potrzeb, np. na cele nawadniania, rekreacji czy cele użytkowe, tj. parking. Poprawia to bioróżnorodność na terenie miast i uczestniczy w tworzeniu korytarzy ekologicznych – sprawdź naszą realizację.
 • Betonowa konstrukcja zbiornika umożliwia montaż w terenie najezdnym, dlatego często montowane są w ciągach ulicznych, autostradach, drogach szybkiego ruchu. Sprawdź nasze realizacje.
 • Dobór zbiornika w kalkulatorach dostępnych na platformie Water Folder, znacząco skraca czas pracy projektanta i gwarantuje otrzymanie kompletu materiałów projektowych.
 • Zbiorniki posiadają pełną dokumentację techniczną, zgodną z obowiązującymi normami i przepisami środowiskowymi i budowlanymi (aprobaty techniczne ITB, IBDiM oraz atest higieniczny NIZP-PZH), co gwarantuje brak problemów z odbiorem inwestycji pod kątem prawa budowlanego czy wymogów środowiskowych, 
 • Wpięcie do systemu Bumerang Smart daje możliwość monitorowania i zarządzania wodą opadową.
 • HYDROZONE Benefit posiada dodatkową funkcję hydrofitową. Woda opadowa zgromadzona w jednej części zbiornika wykorzystywana jest do celów komunalnych, m.in. do mycia ulic czy oczyszczania kanałów. Druga część służy retencjonowaniu wody opadowej i jej bieżącemu podczyszczaniu z zanieczyszczeń organicznych – dzięki zastosowaniu układu hydrofitowego. Część awaryjna natomiast służy magazynowaniu wód deszczowych w przypadku przepełnienia części roboczej.
 • Lokalizacja urządzeń podczyszczających pośrednio przed zbiornikiem pozwala na optymalizację wielkości układu. Ułatwia to dokonywanie okresowych przeglądów, czyszczenia oraz prowadzenia czynności serwisowych i eksploatacyjnych jakie będą konieczne przez cały okres użytkowania.
 • Zbiorniki HYDROZONE zostały przeanalizowane pod kątem wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz otoczenie. Posiadana Ecokarta jednoznacznie określa iż umieszczenie urządzenia w projekcie przyczynia się do uzyskania punktów w procesie certyfikacji budynku. Informacje zawarte w Ecokarcie przydatne są m.in. przy uzyskiwaniu certyfikatów LEED, BREEAM, DGNB.

 

Zbiorniki retencyjne dla miast i gmin

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE Benefit posiadają modułową budowę, co pozwala na ich instalację nawet w miejscach o ciasnej zabudowie. Zastosowanie układów podczyszczających daje szerokie możliwości nie tylko retencjonowania, ale również wykorzystywania gromadzonej wody. Ma to wpływ na powstrzymanie zjawiska wysychania miast, tj. zmniejszenie odpływu wód powierzchniowych  pozwala na ochronę i odbudowę zasobów wodnych. Zainstalowanie rozwiązania HYDROZONE Benefit w mieście zwiększa bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców.

Sposobów na wykorzystanie deszczówki w mieście jest wiele. Możemy nią podlewać np. miejskie tereny zielone, takie jak parki, skwery, miejskie ogrody, obiekty sportowe, trawniki czy klomby. Miękka woda deszczowa będzie dużo zdrowsza dla roślin niż ta chlorowana z wodociągu. Idealnie nadaje się też do wykorzystania we wszelkiego typu sanitariatach oraz w celach przeciwpożarowych.

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojego miasta lub gminy.

Zbiornik retencyjny Hydrozone II

Zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT z funkcją podczyszczania oraz możliwością pobierania wody np. przez pojazdy czyszczące ulice

 

Zbiorniki retencyjne dla budownictwa deweloperskiego

Priorytetem dla potencjalnych klientów budownictwa mieszkaniowego staje się znalezienie miejsca będącego strefą spokoju i odpoczynku. Dogodna lokalizacja czy parking podziemny nie wystarczają już, by wyróżnić się na rynku. Odpowiedzią na te oczekiwania może być stworzenie w ramach inwestycji strefy relaksu zasilanej wodą deszczową ze zbiornika HYDROZONE Benefit. Zmagazynowana i podczyszczona miękka woda deszczowa idealnie nadaje się do nawadniania stref zieleni. Jest to rozwiązanie, które może zapewnić oszczędność kosztów wspólnocie mieszkaniowej.

Korzyści zbiorników HYDROZONE Benefit na osiedlu mieszkaniowym:

 • Podlewanie terenów zielonych
 • Zasilanie fontanny czy wodnego placu zabaw
 • Zapobieganie podtopieniom hal garażowych i piwnic
 • Zastosowanie podczyszczalni hydrofitowej daje możliwość stworzenia atrakcyjnego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców 

 

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojej inwestycji:

zbiornik retencyjny w parku
Zbiornik retencyjny HYDROZONE z podczyszczalnią hydrofitową oraz możliwością wykorzystania wody do celów komunalnych

 

Zbiorniki retencyjne dla obiektów przemysłowych

Dla wielu nowo projektowanych obiektów przemysłowych, zastosowanie zbiornika retencyjnego może być jednym z warunków uzyskania pozwoleń na budowę. Wykorzystanie wody gromadzonej w zbiorniku zaś pozwoli uniknąć późniejszych opłat za utraconą retencję i korzystanie ze środowiska. Dzięki konstrukcji umożliwiającej montaż w terenach najezdnych, zbiornik HYDROZONE Benefit nie zabiera cennej przestrzeni. Teren bezpośrednio nad nim można zagospodarować na różne sposoby np. jako parking lub plac magazynowy. Wykorzystywanie wody deszczowej na potrzeby eksploatacji obiektu to przede wszystkim duże oszczędności finansowe dla ich właścicieli. Magazynowana woda deszczowa pozwala nie tylko na obniżenie zużycia wody pochodzącej z instalacji wodociągowej, ale rozwiązuje również problem opłat za odprowadzanie wód opadowych. Woda opadowa, zgromadzona w zbiorniku może być wykorzystana m.in. do nawadniania terenów zielonych, mycia ulic, parkingów czy w celach przeciwpożarowych.

Korzyści wykorzystania zbiorników HYDROZONE przy obiekcie przemysłowym

 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Mycie parkingów
 • Nawadnianie terenów zielonych
 • Zapobieganie podtopieniom obiektu

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojej inwestycji:

Zbiornik retencyjny Hydrozone II
Zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT z funkcją podczyszczająco-rozsączającą oraz kontrolowanym odprowadzeniem wody do odbiornika
zbiornik retencyjny Hydrozone II
Zbiornik HYDROZONE Benefit z funkcją ppoż i podlewaniem zieleni

 

Zbiorniki Retencyjne HYDROZONE – zobacz video

 

Posiadasz już zbiornik retencyjny i chcesz sprawdzić, czy jest bezpieczny? Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

 

Zbiorniki HYDROZONE – przywracają wodę naturze

zbiornik retencyjny porównanie

 

Budowa Zbiorników retencyjnych HYDROZONE BENEFIT:  

Zbiorniki retencyjne Hydrozone Benefit w udoskonalonej i stosowanej przez nas wersji 2.0 stanowią integralne połączenie urządzeń podczyszczających (tj. separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesin) oraz zbiorników żelbetowych DZB – typ Benefit. Wody opadowe w pierwszej kolejności kierowane są do osadnika wirowego EOW-1, w którym zatrzymywana jest zawiesina o gęstości większej niż 1 kg/dm3. W osadnikach wirowych, oprócz siły grawitacji, wykorzystuje się dodatkowo siłę odśrodkową. Ruch wirowy ścieków dopływających do urządzenia wywoływany jest za pomocą deflektora kierunkowego. Wylot z komory wirowej następuje  w środkowej części zbiornika (rura centralna).

W dalszej kolejności wody opadowe kierowane są do wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z. W urządzeniu tym w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji, flotacji oraz koalescencji przy przepływie przez wkład lamelowy wielostrumieniowy, następuje oddzielenie zawiesiny i cieczy lekkich (substancji olejowych) i substancji pływających zawartych w wodzie/ściekach wprowadzanych do separatora.

krajowa ocena techniczna

Po podczyszczeniu medium kierowane jest do zbiornika retencyjnego. Odprowadzenie wody ze zbiornika może odbywać się w sposób grawitacyjny lub w sposób ciśnieniowy. Jeśli istnieje taka potrzeba, woda może zostać odprowadzona w sposób kontrolowany. Zbiorniki posiadają pełną dokumentację techniczną, zgodną z obowiązującymi normami i przepisami środowiskowymi i budowlanymi (aprobaty techniczne ITB, IBDiM oraz atest higieniczny NIZP-PZH). Ecokarta jednoznacznie określa, iż umieszczenie urządzenia
w projekcie przyczynia się do uzyskania punktów w procesie ekologicznej certyfikacji budynków.

Istnieje również możliwość zastosowania układu zintegrowanego, gdzie separator i osadnik znajdują się wewnątrz zbiornika retencyjnego. Nie wiesz które rozwiązanie wybrać? – skontaktuj się z naszymi doradcami handlowo-technicznymi

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.
 • Pomożemy w doborze zbiornika
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

Zależy Ci na szybkim doborze zbiornika retencyjnego?

 

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach. Ekologiczna fala zmian w sektorze mieszkaniowym

Dofinansowanie na zbiornik retencyjny – proretencyjne działania wspierające samorządy

Zbiorniki retencyjne z oczyszczalnią hydrofitową HYDROZONE, czyli natura wspierana technologią

 
 
 

Materiały

 

Dokumenty odniesienia

 

Kalkulator doboru zbiornika to narzędzie pozwalające na szybki dobór odpowiedniego zbiornika z serii Hydrozone przy użyciu najbardziej miarodajnych danych opadowych pochodzących z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów opracowanych przez RetencjaPL.

Szczegółowe wykresy, karta doboru do pobrania oraz szybka i łatwa możliwość modyfikacji każdego parametru to wyróżniki naszego narzędzia.

Nasze kalkulatory znajdują się na platformie WaterFolder.