• Opis
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Kalkulator doboru zbiornika

Zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT – wykorzystaj zretencjonowaną wodę

hydrozone benefit

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE Benefit to linia zbiorników najbardziej zaawansowana technicznie, w którym zastosowano układ urządzeń podczyszczających oraz zbiornik retencyjny nie tylko służący do retencjonowania wody ale przede wszystkim do jej wykorzystania.

Zbiorniki HYDROZONE Benefit posiadają urządzenia podczyszczające, dzięki którym przetrzymywana woda jest oczyszczana i w konsekwencji wykorzystywana np. do nawadniania terenów zielonych, a także mycia ulic, płukania kanałów i akcji przeciwpożarowych. Dzięki możliwości powtórnego wykorzystania zgromadzonej wody są to rozwiązania charakteryzujące się szczególnie wysoką ekologicznością ale i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne, gdyż ograniczają wykorzystywanie wody wodociągowej.

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie w zbiornikach HYDROZONE Benefit podczyszczalni hydrofitowej. Pozwala to na uzyskanie wzmocnionego efektu podczyszczenia wód opadowych. Dodatkowo zbiornik zyskuje atrakcyjną funkcję rekreacyjną.

W wersji HYDROZONE Benefit, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, zastosowana jest co najmniej jedna z funkcji wykorzystania zgromadzonych wód:

 • Podlewanie zieleni
 • Cele komunalne (np. mycie ulic)
 • Cele przeciwpożarowe
 • Zasilanie stref rekreacyjnych (np. Edukacyjny Park Wodny)
 • Zielone dachy
zbiornik retencyjny

Spis Treści

.

 Korzyści ze stosowania zbiorników retencyjnych HYDROZONE Benefit:

 • Stosowanie zbiorników retencyjnych HYDROZONE Benefit zwiększa retencję wód opadowych poprzez zatrzymanie wody w miejscu opadu.
 • Zapobiegają one wysuszaniu gruntu przez zwiększanie infiltracji wód opadowych.
 • Pomagają w bezpiecznym odprowadzaniu nadmiaru wody deszczowej z centrów miast – dzięki czemu zapobiegają powodziom.
 • Ograniczają zanieczyszczenia wód powierzchniowych dzięki połączeniu urządzeń podczyszczających (tj. separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesin) oraz zbiorników żelbetowych DZB w jednym urządzeniu.
 • Ograniczają przeciążenie hydrauliczne sieci i obiektów kanalizacyjnych poprzez zatrzymywanie zgromadzonej wody w zbiorniku.
 • Zbiornik montowany pod ziemią umożliwia zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem według potrzeb, np. na cele nawadniania, rekreacji czy cele użytkowe, tj. parking. Poprawia to bioróżnorodność na terenie miast i uczestniczy w tworzeniu korytarzy ekologicznych – sprawdź naszą realizację.
 • Betonowa konstrukcja zbiornika umożliwia montaż w terenie najezdnym, dlatego często montowane są w ciągach ulicznych, autostradach, drogach szybkiego ruchu. Sprawdź nasze realizacje.
 • Dobór zbiornika w kalkulatorach dostępnych na platformie Water Folder, znacząco skraca czas pracy projektanta i gwarantuje otrzymanie kompletu materiałów projektowych.
 • Zbiorniki posiadają pełną dokumentację techniczną, zgodną z obowiązującymi normami i przepisami środowiskowymi i budowlanymi (aprobaty techniczne ITB, IBDiM oraz atest higieniczny NIZP-PZH), co gwarantuje brak problemów z odbiorem inwestycji pod kątem prawa budowlanego czy wymogów środowiskowych, 
 • Wpięcie do systemu Bumerang Smart daje możliwość monitorowania i zarządzania wodą opadową.
 • HYDROZONE Benefit posiada dodatkową funkcję hydrofitową. Woda opadowa zgromadzona w jednej części zbiornika wykorzystywana jest do celów komunalnych, m.in. do mycia ulic czy oczyszczania kanałów. Druga część służy retencjonowaniu wody opadowej i jej bieżącemu podczyszczaniu z zanieczyszczeń organicznych – dzięki zastosowaniu układu hydrofitowego. Część awaryjna natomiast służy magazynowaniu wód deszczowych w przypadku przepełnienia części roboczej.
 • Lokalizacja urządzeń podczyszczających pośrednio przed zbiornikiem pozwala na optymalizację wielkości układu. Ułatwia to dokonywanie okresowych przeglądów, czyszczenia oraz prowadzenia czynności serwisowych i eksploatacyjnych jakie będą konieczne przez cały okres użytkowania.
 • Zbiorniki HYDROZONE zostały przeanalizowane pod kątem wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz otoczenie. Posiadana Ecokarta jednoznacznie określa iż umieszczenie urządzenia w projekcie przyczynia się do uzyskania punktów w procesie certyfikacji budynku. Informacje zawarte w Ecokarcie przydatne są m.in. przy uzyskiwaniu certyfikatów LEED, BREEAM, DGNB.

 

Zbiorniki retencyjne dla miast i gmin

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE Benefit posiadają modułową budowę, co pozwala na ich instalację nawet w miejscach o ciasnej zabudowie. Zastosowanie układów podczyszczających daje szerokie możliwości nie tylko retencjonowania, ale również wykorzystywania gromadzonej wody. Ma to wpływ na powstrzymanie zjawiska wysychania miast, tj. zmniejszenie odpływu wód powierzchniowych  pozwala na ochronę i odbudowę zasobów wodnych. Zainstalowanie rozwiązania HYDROZONE Benefit w mieście zwiększa bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców.

Sposobów na wykorzystanie deszczówki w mieście jest wiele. Możemy nią podlewać np. miejskie tereny zielone, takie jak parki, skwery, miejskie ogrody, obiekty sportowe, trawniki czy klomby. Miękka woda deszczowa będzie dużo zdrowsza dla roślin niż ta chlorowana z wodociągu. Idealnie nadaje się też do wykorzystania we wszelkiego typu sanitariatach oraz w celach przeciwpożarowych.

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojego miasta lub gminy.

 

Zbiorniki retencyjne dla budownictwa deweloperskiego

Priorytetem dla potencjalnych klientów budownictwa mieszkaniowego staje się znalezienie miejsca będącego strefą spokoju i odpoczynku. Dogodna lokalizacja czy parking podziemny nie wystarczają już, by wyróżnić się na rynku. Odpowiedzią na te oczekiwania może być stworzenie w ramach inwestycji strefy relaksu zasilanej wodą deszczową ze zbiornika HYDROZONE Benefit. Zmagazynowana i podczyszczona miękka woda deszczowa idealnie nadaje się do nawadniania stref zieleni. Jest to rozwiązanie, które może zapewnić oszczędność kosztów wspólnocie mieszkaniowej.

Korzyści zbiorników HYDROZONE Benefit na osiedlu mieszkaniowym:

 • Podlewanie terenów zielonych
 • Zasilanie fontanny czy wodnego placu zabaw
 • Zapobieganie podtopieniom hal garażowych i piwnic
 • Zastosowanie podczyszczalni hydrofitowej daje możliwość stworzenia atrakcyjnego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców 

 

 

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojej inwestycji:

 

Zbiorniki retencyjne dla obiektów przemysłowych

Dla wielu nowo projektowanych obiektów przemysłowych, zastosowanie zbiornika retencyjnego może być jednym z warunków uzyskania pozwoleń na budowę. Wykorzystanie wody gromadzonej w zbiorniku zaś pozwoli uniknąć późniejszych opłat za utraconą retencję i korzystanie ze środowiska. Dzięki konstrukcji umożliwiającej montaż w terenach najezdnych, zbiornik HYDROZONE Benefit nie zabiera cennej przestrzeni. Teren bezpośrednio nad nim można zagospodarować na różne sposoby np. jako parking lub plac magazynowy. Wykorzystywanie wody deszczowej na potrzeby eksploatacji obiektu to przede wszystkim duże oszczędności finansowe dla ich właścicieli. Magazynowana woda deszczowa pozwala nie tylko na obniżenie zużycia wody pochodzącej z instalacji wodociągowej, ale rozwiązuje również problem opłat za odprowadzanie wód opadowych. Woda opadowa, zgromadzona w zbiorniku może być wykorzystana m.in. do nawadniania terenów zielonych, mycia ulic, parkingów czy w celach przeciwpożarowych.

Korzyści wykorzystania zbiorników HYDROZONE przy obiekcie przemysłowym

 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Mycie parkingów
 • Nawadnianie terenów zielonych
 • Zapobieganie podtopieniom obiektu

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze rozwiązania dla Twojej inwestycji:

zbiornik retencyjny Hydrozone II
Zbiornik HYDROZONE Benefit z funkcją ppoż i podlewaniem zieleni

 

Zbiorniki Retencyjne HYDROZONE – zobacz video

 

Posiadasz już zbiornik retencyjny i chcesz sprawdzić, czy jest bezpieczny? Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

 

Zbiorniki HYDROZONE – przywracają wodę naturze

zbiornik retencyjny porównanie

 

Budowa Zbiorników retencyjnych HYDROZONE BENEFIT:  

Zbiorniki retencyjne Hydrozone Benefit w udoskonalonej i stosowanej przez nas wersji 2.0 stanowią integralne połączenie urządzeń podczyszczających (tj. separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesin) oraz zbiorników żelbetowych DZB – typ Benefit. Wody opadowe w pierwszej kolejności kierowane są do osadnika wirowego EOW-1, w którym zatrzymywana jest zawiesina o gęstości większej niż 1 kg/dm3. W osadnikach wirowych, oprócz siły grawitacji, wykorzystuje się dodatkowo siłę odśrodkową. Ruch wirowy ścieków dopływających do urządzenia wywoływany jest za pomocą deflektora kierunkowego. Wylot z komory wirowej następuje  w środkowej części zbiornika (rura centralna).

W dalszej kolejności wody opadowe kierowane są do wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z. W urządzeniu tym w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji, flotacji oraz koalescencji przy przepływie przez wkład lamelowy wielostrumieniowy, następuje oddzielenie zawiesiny i cieczy lekkich (substancji olejowych) i substancji pływających zawartych w wodzie/ściekach wprowadzanych do separatora.

krajowa ocena techniczna

Po podczyszczeniu medium kierowane jest do zbiornika retencyjnego. Odprowadzenie wody ze zbiornika może odbywać się w sposób grawitacyjny lub w sposób ciśnieniowy. Jeśli istnieje taka potrzeba, woda może zostać odprowadzona w sposób kontrolowany. Zbiorniki posiadają pełną dokumentację techniczną, zgodną z obowiązującymi normami i przepisami środowiskowymi i budowlanymi (aprobaty techniczne ITB, IBDiM oraz atest higieniczny NIZP-PZH). Ecokarta jednoznacznie określa, iż umieszczenie urządzenia
w projekcie przyczynia się do uzyskania punktów w procesie ekologicznej certyfikacji budynków.

Istnieje również możliwość zastosowania układu zintegrowanego, gdzie separator i osadnik znajdują się wewnątrz zbiornika retencyjnego. Nie wiesz które rozwiązanie wybrać? – skontaktuj się z naszymi doradcami handlowo-technicznymi

.

Moduły HYDROZONE

Pomiar poziomu napełnienia zbiornika

Pomiar poziomu napełnienia zbiornika EPM jest podstawą dla modułów wykorzystujących zgromadzone wody opadowe w komorze retencyjnej. Pomiar EPM powiązany jest z systemem monitoringu i zarządzania BUMERANG SMART.

Na podstawie danych z systemu pomiarowego EPM oraz prognozy pogody, realizowany będzie algorytm sterowania i wykorzystania wody retencjonowanej in-situ.  System na bieżąco analizuje stan poszczególnych obiektów i na podstawie zaimplementowanych algorytmów automatycznie uruchamia odpowiednie działania systemu. W przypadku prognozowanego opadu przekraczającego aktualne możliwości retencyjne zbiorników lub wydajność normalnego układu odprowadzania wody, zostanie uruchomiona procedura obniżania poziomu zbiornika retencyjnego. Dodatkowo przedstawiany jest aktualny status monitorowanych obiektów i w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych generowane są odpowiednie alarmy.

Pomiar poziomu napełnienia zbiornika realizowany jest z wykorzystaniem w standardzie sondy hydrostatycznej (opcjonalnie możliwość zastosowania sondy radarowej) montowanej bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym.  Pomiar poziomu za pomocą sondy realizowany jest z wykorzystaniem zależności pomiędzy wysokością słupa cieczy a wywołanym ciśnieniem hydrostatycznym. W skład systemu pomiarowego oprócz sondy wchodzi komplet elementów montażowych niezbędnych do zamontowania sondy w komorze retencyjnym.

 

Opróżnianie zbiornika

Ze względu na układ sieci kanalizacyjnej odpływ z części retencyjnej zbiorników może być realizowany:

 • grawitacyjnie poprzez rurę odpływową lub,
 • ciśnieniowo poprzez układ pompowy o odpowiednich parametrach pracy.

W przypadku zbiorników w których wody opadowe i roztopowe są wykorzystywane istotne jest zatrzymanie medium w części retencyjnej. Z perspektywy użytkownika istotne jest aby taki proces realizowany był automatycznie.

W zależności od rodzaju odprowadzenia wody ze zbiornika możliwe jest zastosowanie systemu:

 • EOG – sterowanie odpływem grawitacyjnym ze zbiornika,
 • EOP – sterowanie odpływem ciśnieniowym ze zbiornika,

W systemie EOG w zależności od średnicy odpływu stosowane są zasuwy sterowane automatycznie. Osprzęt hydrauliczny zamontowany jest bezpośrednio w komorze retencyjnej zbiornika. Z poziomu terenu zapewniony jest dostęp do zasuwy (umożliwienie prowadzenia czynności eksploatacyjno-serwisowych).

W systemie EOP stosowane są układy pompowe. Układ ten stanowią pompy zatapialne zamontowane na stopie sprzęgającej oraz osprzęt hydrauliczno-mechaniczny składający się z przewodów tłocznych i armatury (zawory zwrotne, zasuwy odcinające). Średnica przewodów tłocznych dobrana jest odpowiednio względem natężenia przepływu oraz schematu pracy pomp. W poniższej tabeli zestawiono systemy odprowadzenia ciśnieniowego dla określonych parametrów hydraulicznych. W przypadku jeśli parametry obliczeniowe odbiegają od danych zestawionych w tabeli możliwy jest także dobór pompowni na inne parametry oraz z uwzględnieniem indywidulanych wymagań użytkownika.

Połączenia armatury z rurociągami wykonywane są w sposób umożliwiający jej późniejszy demontaż. Możliwość automatycznego sterowania pracą pomp oraz sygnalizację stanów awaryjnych zapewnia urządzenie zasilająco – sterujące. Dla zapewnienia prawidłowej pracy układu pompowego stosowane monitorowane są parametry pracy układu takie jak np. poziom wody, przepływ, ciśnienie, napięcie, natężenie prądu i czas pracy oraz sygnalizujące stan pracy układu pompowego.

Na podstawie danych z systemu pomiarowego EPM (pomiar poziomu napełnienia zbiornika) oraz prognozy pogody, realizowany będzie algorytm sterowania opróżnianiem zbiornika.  W przypadku prognozowanego opadu przekraczającego aktualne możliwości retencyjne zbiorników lub wydajność normalnego układu odprowadzania wody, zostanie uruchomiona procedura obniżania poziomu zbiornika retencyjnego (otwarcie automatycznego zamknięcia w przypadku systemu EOG lub załączenie pomp w przypadku systemu EOP). Proces sprawnego opróżniania zbiornika jest możliwy dzięki systemowi pomiaru zbiornika EPM oraz systemu monitoringu i zarządzania BUMERANG SMART.

 

Odświeżanie zbiorników

W celu odświeżenia (napowietrzenia) medium, przetrzymywanego w komorze retencyjnej przez dłuższy okres czasu, mogą zostać zastosowane strumienice napowietrzające. Strumienice wytwarzając silny strumień mieszaniny cieczy i pęcherzyków powietrza stwarzają szczególnie dogodne warunki transferu tlenu oraz przeciwdziałają sedymentacji osadów.

Strumienica składa się z pompy zasilającej, kolumny głównej z urządzeniami sterującymi i kontrolnymi oraz przewodu wylotowego.

Podstawa strumienicy jest przytwierdzona do dna ze strumienicą, a pompa jest opuszczana po prowadnicach w położenie robocze. Nad pompą zaprojektowany jest właz. Czujnik wilgoci zabudowany jest w komorze silnika pompy, razem z czujnikami termicznymi na każdej z faz uzwojenia silnika tzw. obwód bezpieczeństwa 1-2 wyprowadzony w kablu pompy.

W celu zapewnienia trwałości i niskich kosztów konserwacji, układ (za wyjątkiem pompy zasilającej i armatury) musi być w całości wykonany z materiału odpornego na korozję – ze stali nierdzewnej oraz elementów z kompozytów żywicznych.

Ilość strumienic jest zaprojektowana i dobrana z uwzględnieniem gabarytów komory retencyjnej.

 

Wykorzystanie wody ze zbiornika na cele komunalne

Woda opadowa może być wykorzystywana na cele komunalne takie jak mycie ulic oraz parkingów, płukanie kolektorów kanalizacji. W zależności od potrzeb przewidziane są dwa systemy poboru wody poboru realizowane poprzez:

– EPW1 – pobór wody poprzez króciec ssawny

– EPW2 – punkt poboru wody

System EPW1:

Przewód ssawny, zlokalizowany jest w zbiorniku, wykonany jest ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej 100 mm. Dolny koniec każdego przewodu ssawnego wyposażony jest w kosz ssawny. Kosz posiada zawór zwrotny oraz ucho odblokowujące zawór zwrotny umożliwiające spuszczenie wody z przewodu ssawnego po zakończeniu pobierania. Górna część przewodu ssawnego wyprowadzona jest ponad teren i zakończona jest poziomym odcinkiem rury zaopatrzonej w nasadę i pokrywę nasady strażackiej.

Takie rozwiązanie umożliwia pobór wody wozom asenizacyjnym.

System EPW2:

Punkt poboru wody jest wygodnym i dostępnym dla mieszkańców rozwiązaniem. Umożliwia on pobieranie wody z retencyjnego zbiornika betonowego.

Punkt poboru wody jest zlokalizowany na powierzchni terenu, na przygotowanym podłożu. Osprzęt hydrauliczny jest schowany w kolumnie, co wpływa pozytywnie na aspekt wizualny.

 Zasada działania punktu poboru wody jest bardzo prosta. Aby uruchomić punkt, należy nacisnąć przycisk zlokalizowany na korpusie punktu. Powoduje on wypływ wody poprzez kranik zlokalizowany poniżej.

Kontrola ubytku wody ze zbiornika może być realizowana poprzez System monitoringu Bumerang Smart. System ten zapewnia eksploatatorom możliwość zdalnej i bieżącej kontroli ilości stanu wody w zbiorniku, a także możliwość czasowego wyłączenia możliwości poboru wody, jeśli to konieczne.

 Punkt poboru wody jest dostępny w okresie wiosenno-jesiennym (od kwietnia do maja). Na okres zimowy woda jest spuszczana z punktu i wyłączana z eksploatacji.

Punkt poboru wody ma wysokość 1 m. Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301.

 

Ze względu na zmienność parametrów wody opadowej a także stopnia i rodzaju zanieczyszczeń w zależności od zlewni z której wody opadowe są zbierane, możliwe jest zastosowanie systemu uzdatnienia wody opadowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku systemu EPW2 w którym, użytkownik ma bliski kontakt z medium.
Podczyszczona woda nie jest wodą zdatną do picia. Informacja o tym znajduje się zarówno w DTR urządzenia jak i w formie graficznej bezpośrednio na punkcie poboru wody.

 

Wykorzystanie wody ze zbiornika na cele podlewania zieleni

Wody opadowe zgromadzone w komorze retencyjnej można wykorzystywać do podlewania zieleni w ogrodach i parkach. Podlewanie zieleni jest realizowane poprzez system automatycznego nawadniania przy użyciu linii kroplujących.

Układ nawadniania jest zasilany pompą zatapialną umieszczoną bezpośrednio w komorze retencyjnej.  Składa się z osprzętu hydrauliczno-mechanicznego, który stanowi przewód tłoczny oraz armatura odcinająco-zwrotna (zawór zwrotny, zasuwa odcinająca). Na rurociągu tłocznym, w wydzielonej komorze, zainstalowany jest układ filtracyjny oraz rozdzielacz umożliwiający zasilanie poszczególnych stref nawadniania. Sterowanie przepływem i jego rozdział na poszczególne linie nawadniające są realizowane poprzez zastosowanie elektrozaworów na każdym ciągu. W celu automatycznego sterowania pracą pompy oraz systemu nawadniania, a także sygnalizacji awarii, wykorzystywane jest urządzenie sterująco-kontrolne. 

Parametry techniczne systemu nawadniana:

 • Układu pompowego umieszczonego wewnątrz zbiornika retencyjnego,
 • Komory z układem filtracji oraz sterowania,
 • Systemu podlewania kropelkowego.

 

Układ do podlewania terenów zielonych ma możliwość lokalnego oraz zdanego sterowania czasem oraz długością podlewania oddzielnie dla każdej strefy. Ilość stref dobrana w zależności od wielkości nawadnianego terenu, rodzaju oraz sposobu systemu podlewania.

Komora z układem filtracji oraz sterowania zabudowana jest za zbiornikiem retencyjnym.

Ze względu na wielkość terenu i zróżnicowanie jego zagospodarowania, dzielony jest on na strefy, gdzie nawadnianie każdej z nich jest uruchamiane niezależnie.

Ze względu na zmienność parametrów wody opadowej a także stopnia i rodzaju zanieczyszczeń w zależności od zlewni z której wody opadowe są zbierane, możliwe jest zastosowanie systemu uzdatnienia wody opadowej.

Podczyszczona woda nie jest wodą zdatną do picia. Informacja o tym znajduje się zarówno w DTR urządzenia jak i w formie graficznej bezpośrednio na punkcie poboru wody.

 

Wykorzystanie wody ze zbiornika na cele ppoż

Retencjonowane wody opadowe mogą zostać wykorzystane na cele przeciwpożarowe. W celu zapewnienia w zbiorniku dostatecznego, nienaruszalnego poziomu wody do celów gaśniczych, zbiornik zasilany jest dodatkowo wodą z sieci wodociągowej.

Zbiornik wyposażony jest w przewody ssawne wykonane ze stali nierdzewnej o nominalnej średnicy 100 mm. Dolny koniec każdego przewodu ssawnego wyposażony jest w kosz ssawny chroniący przed zassaniem przypadkowych zanieczyszczeń mechanicznych mogących znajdować się w wodzie. Górna część przewodu ssawnego wyprowadzona jest nad poziom stanowiska czerpania wody i zakończona jest poziomym odcinkiem rury zaopatrzonej w nasadę i pokrywę nasady strażackiej typu 110 wg PN-M-51038 i PN-M-51024

Ilość przewodów ssawnych jest określona w normie PN-B-02857:2017-04 i jest zależna od pojemności zbiornika.

Wykorzystanie wody ze zbiornika na cele spłukiwania toalet

Retencjonowane wody opadowe mogą zostać wykorzystane na cele spłukiwania toalety.

Woda opadowa trafiająca na dach obiektu jest zbierana z jego powierzchni i doprowadzana do zbiornika retencyjnego. Po wstępnym podczyszczeniu woda opadowa jest gromadzona w zbiorniku retencyjnym z układem utrzymywania jakości w celu uniknięcia wtórnego zanieczyszczenia. Zbiornik wyposażony jest w pompę zasilającą instalację odświeżenia i instalację uzdatnienia wody. Ze zbiornika retencyjnego podczyszczona woda opadowa trafia do układu oczyszczania wody deszczowej EU-RECLEAN R, gdzie jest oczyszczana i dezynfekowana w urządzeniach, w którego skład wchodzą: system filtracji, lampa UV. Uzdatniona woda gromadzona jest w zbiorniku hydroforowym.

Podczyszczona woda nie jest wodą zdatną do picia. Informacja o tym znajduje się zarówno w DTR urządzenia jak i w formie graficznej bezpośrednio przy instalacji.

Instalacja uzdatnienia wody montowana wewnątrz budynku w przystosowanym pomieszczeniu. Ułatwia to dostęp do instalacji.

Ze względu na możliwy brak wody opadowej uwzględniona jest możliwość automatycznego przełączenia się na zasilanie wodę wodociągową.

System spłukiwania toalet jest dobierany indywidualnie.

Powyższy schemat  przedstawia uproszczony schemat blokowy instalacji.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.
 • Pomożemy w doborze zbiornika
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

Zależy Ci na szybkim doborze zbiornika retencyjnego?

 

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach. Ekologiczna fala zmian w sektorze mieszkaniowym

Dofinansowanie na zbiorniki retencyjne HYDROZONE w ramach programu FEnIKS

Zbiorniki retencyjne z oczyszczalnią hydrofitową HYDROZONE, czyli natura wspierana technologią

 
 
 

 

Kalkulator doboru zbiornika to narzędzie pozwalające na szybki dobór odpowiedniego zbiornika z serii Hydrozone przy użyciu najbardziej miarodajnych danych opadowych pochodzących z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów opracowanych przez RetencjaPL.

Szczegółowe wykresy, karta doboru do pobrania oraz szybka i łatwa możliwość modyfikacji każdego parametru to wyróżniki naszego narzędzia.

Nasze kalkulatory znajdują się na platformie WaterFolder.