Neutralizatory Aktywne ENA II

Wieloletnie doświadczenie w oczyszczaniu ścieków, badania oraz rozwój technologii umożliwiły zaprojektowanie urządzeń eliminujących lotne organiczne i nieorganiczne substancje chemiczne. 

 ZALETY

 • bardzo duża skuteczność usuwania substancji odorotwórczych i toksycznych
 • niezawodność działania
 • prosta obsługa
 • niskie koszty eksploatacji
 • niewrażliwość na zmiany temperatury oraz dobowe wahania ilości ścieków
 • odporność na korozję i czynniki chemiczne
 • nieuciążliwość dla otoczenia.

 BUDOWA

Urządzenie składa się z korpusu, wykonanego z PEHD, odpornego na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych oraz odznaczającego się wysoką odpornością na działanie korozyjnych oparów zawierających siarkowodór. Korpus jest wypełniony złożem neutralizującym, z systemem aktywnego wymuszenia przepływu powietrza – wentylatora oraz rozdzielnicy zasilająco-sterującej.

 

Wnętrze zbiornika podzielone jest na dwie części, oddzielone od siebie perforowanym rusztem, wykonanym z płyty PE-HD, na którym położona jest siatka poliamidowa tkana. Wlot powietrza stanowi rura z bosym końcem. Zbiornik wyposażony jest w zawór spustowy kondensatu, który wytwarza się w procesie chemisorpcji lotnych związków siarki na złożu.

Neutralizator aktywny ENA

 

DZIAŁANIE

Działanie neutralizatorów aktywnych Ecol-Unicon polega na przepuszczaniu powietrza przez złoże, na którym następuje neutralizacja zanieczyszczeń. Złoże wypełniające neutralizator posiada  doskonałe właściwości usuwania odorów oraz substancji toksycznych. Dodatkowo układ sterowania pozwala na regulowanie prędkości obrotowej silnika wentylatora. Posiada również wyłącznik silnikowy, pozwalający na odłączenie urządzenia od zasilania, na czas trwania prac serwisowych oraz usuwania awarii.

 

Ebook - neutralizacja odorów

 

 

Neutralizatory skutecznie eliminują odory i substancje toksyczne (wonne i bezwonne, toksyczne dla człowieka), które powstają w obiektach infrastruktury kanalizacyjnej podczas transportu, magazynowania ścieków oraz w procesie ich oczyszczania.

Wysoka efektywność oczyszczania powietrza oraz dostosowane, do każdych warunków, rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają zastosowanie neutralizatorów aktywnych w takich miejscach jak:

 • pompownie ścieków
 • tłocznie ścieków
 • oczyszczalnie ścieków
 • kompostownie
 • sortownie odpadów
 • studnie rozprężne oraz systemy rozsączające

 

EKSPLOATACJA

Eksploatacja urządzenia polega na regularnej kontroli stanu wentylatora, kabli, styków elektrycznych oraz bezpieczników rozdzielni. Przy pracy urządzenia z nominalnym wydatkiem wentylatora wymagana będzie wymiana wsadu węglowego raz w roku. Zalecane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych całego urządzenia przez autoryzowany serwis Ecol-Unicon.