Pompownie Ścieków EPS

Pompownie ścieków produkowane przez Ecol-Unicon w swojej budowie wykorzystują układ pompowy składający się z jednej lub kilku pomp. To co wyróżnia pompownie EPS spośród bogatej oferty na rynku, to używane do produkcji podzespoły o najwyższej jakości oraz efektywny dobór pracujących pomp różnych producentów. To wiedza i wieloletnie doświadczenie zespołu inżynierów sprawia, że przepompownie ścieków (pompownie) Ecol-Unicon są jednymi z najlepszych urządzeń Polsce. Zapewniamy również specjalistyczny serwis przepompowni.

Zalety Przepompowni ścieków:

Największe zalety układów pompowych produkcji Ecol-Unicon to: prostota technologii oraz łatwy serwis i eksploatacja. Pompownie ścieków w swojej budowie wykorzystują układy składające się z jednej lub kilku pomp i są dostosowywane do konkretnych warunków panujących w danej lokalizacji. Tylko tak zaprojektowana i dostosowana do rzeczywistych potrzeb klienta przepompownia ścieków gwarantuje jej bezproblemowe, bezawaryjne działanie przez długi czas.

To, co wyróżnia nasze urządzenia spośród innych dostępnych na rynku, to najwyższej jakości materiały oraz podzespoły zapewniające wysoką sprawność, niezawodność i długą żywotność urządzeń. Zapewniamy 5 lat gwarancji na nasze pompownie.

Efektywny dobór pomp różnych producentów poparty praktyczną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem naszych inżynierów sprawiają, że przepompownie ścieków EPS Ecol-Unicon wyróżniają się na tle innych urządzeń.

Oferujemy indywidualne przygotowywanie projektów, pełną realizację, montaż z dbałością o wszystkie aspekty techniczne oraz specjalistyczny serwis urządzeń. Zapewniamy także usługi w zakresie modernizacji istniejących układów pompowych.

Pompownie EPS posiadają deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normą PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo posiadają krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.

Pompownie ścieków EPS:

produkowane przez Ecol-Unicon projektowane są indywidualnie wg wymagań technicznych klienta. W skład typowej przepompowni ścieków (pompowni) EPS wchodzi:

  • korpus
  • osprzęt hydrauliczno-mechaniczny
  • pompy
  • układ automatyki z opcją zdalnego sterowania

 

Przepompownia ścieków

 

 Pompownia EPS

Przepompownia ścieków - budowa:

 W skład typowej przepompowni EPS wchodzi usytuowany w korpusie zbiornik do gromadzenia ścieków oraz układy pompowe, które poprzez zamianę energii elektrycznej na mechaniczną przetłaczają ścieki między wyznaczonymi punktami o różnych wysokościach lub odległościach. Do produkcji urządzeń wykorzystujemy pompy zatapialne o stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania.

Ważnym elementem układu jest osprzęt hydrauliczno-mechaniczny oraz układ automatyki w postaci rozdzielnicy zasilająco-sterującej z możliwością wpięcia do systemu inteligentnego systemu monitorowania i zdalnego sterowania Bumerang SMART.

Pompownie ścieków sanitarnych wyposażone są w wentylację grawitacyjną z neutralizatorem odorów działającym w oparciu o impregnowany węgiel aktywny, stanowiący wkład najwyższej klasy kominka rurowego.

Najczęściej stosowane układy pracy pomp:

pompy w pompowni ścieków

Korpus pompowni może być wykonany z różnych materiałów, takich jak beton, żelbet, polimerobeton lub PEHD. Stanowi on jednocześnie zbiornik na ścieki, dlatego jego wielkość musi zapewniać odpowiednią pojemność retencyjną. Jego średnica dostosowywana jest indywidualnie do natężenia dopływu ścieków, wielkości pomp oraz średnicy osprzętu hydraulicznego. W celu posadowienia pompowni w terenie najazdowym należy odpowiednio zaprojektować korpus pod kątem parametrów wytrzymałościowych.

W pokrywie urządzenia zlokalizowany jest otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny umożliwiający prace eksploatacyjne i serwisowe.

Serwis pompowni ścieków

 

Zasada działania pracy pomp w Przepompowni ścieków:

 Na układ pompowy składają się wysokiej klasy zatapialne pompy różnych producentów dobierane według specyfikacji projektowej oraz indywidualnych wymagań użytkownika. Najczęściej stanowią go: jedna, dwie, trzy lub cztery pompy, które z udziałem urządzeń sterowniczych pracują w pełni automatycznie.

Pompy w tłoczniach ścieków przystosowane są do pracy równoległej, jak i naprzemiennej. Działanie pompowni opiera się na ich optymalnej pracy w układzie hydraulicznym, niezależnie od wielkości dopływu do zbiornika, stabilną pracę całego układu zapewniają bowiem okresowo uruchamiane pompy zamontowane w korpusie pompowni.

Układ pracy naprzemiennej pozwala na jednoczesną pracę dwóch pomp, które wspólnie zapewniają całkowitą wydajność pompowni przy założonej wysokości podnoszenia. Podczas równoległej pracy każda z pomp pracuje w cyklach na zmianę, stanowiąc dla siebie nawzajem rezerwę z wydajnością równą całkowitej wydajności systemu przy założonej wysokości podnoszenia.

W zależności od rodzaju przepompowywanego medium, średnicy orurowania wewnątrz pompowni oraz parametrów pracy, takich jak wydatek pompowni i wysokość podnoszenia stosujemy dwie konstrukcje wirników: typu Vortex oraz wirniki kanałowe.

  • Wirnik kanałowy charakteryzuje się wysoką sprawnością i jest przeznaczony do transportu dużych objętości wód opadowych, a medium przepływa tu bezpośrednio przez konstrukcję urządzenia.
  • Łopatkowy wirnik otwarty (Vortex) obraca się w pozycji poziomej, wywołując siłę odśrodkową, która kieruje ścieki w stronę króćca tłocznego. Medium nie przepływa więc bezpośrednio przez wirnik, a jest on jedynie elementem nadającym mu siłę napędową. Urządzenia tego typu gwarantują duży swobodny przelot, dzięki czemu cały układ jest bardziej odporny na ewentualne zanieczyszczenia.

 

Zastosowanie pompowni ścieków EPS

Pompownie EPS są kompletnymi urządzeniami przeznaczonymi do montażu w komunalnych i przemysłowych sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Podstawowym zadaniem pompowni EPS jest transport wód deszczowych, poprzez studnie rozprężne, do kolektorów grawitacyjnych lub tłocznych. Urządzenia są projektowane tak, aby działały prawidłowo w warunkach dużych nierównomierności natężeń dopływu.

Rozwiązania EPS to kompletne urządzenia przeznaczone do montażu w komunalnych i przemysłowych sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej odpowiadające na potrzeby zarówno dużych firm, jak też klientów prywatnych. Mogą być zlokalizowane wewnątrz oraz jako pompownie lokalne lub sieciowe na zewnątrz budynków. Co ważne, istnieje też opcja montażu pompowni w terenie najezdnym.

W zależności od rodzaju użytych pomp mogą być wykorzystywane w transporcie hydraulicznym różnego rodzaju ścieków: deszczowych, bytowych, jak również gospodarczych i technologicznych. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest technicznie niemożliwe. Szczególne sprawdzają się przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu, trudnych warunkach gruntowo-wodnych lub dużej odległości oczyszczalni od miejsca zrzutu. Możliwa jest też budowa rozbudowanych rozległych systemów tłocznych o ekstremalnie dużym przedziale wydajności. Układ pompowy składa się najczęściej z jednej, dwóch, trzech oraz czterech pomp. Pompownie EPS pracują w pełni automatycznie przy udziale urządzeń sterowniczych.

Pompownie EPS spełniają wymagania normy PN-EN 12050-1 i mogą być zlokalizowane wewnątrz oraz na zewnętrz budynków (jako pompownie lokalne lub sieciowe). Pompownie EPS znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest technicznie niemożliwe. Szczególne znaczenie znajdują przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu, wysokim poziomie wód gruntowych lub dużej odległości oczyszczalni od miejsca zrzutu.

 

Eksploatacja Pompowni EPS

Pompownie ścieków EPS pracują w trybie automatycznym, a podstawą ich właściwej eksploatacji są regularne prace konserwacyjne opisane w harmonogramie czynności serwisowych oraz bieżąca kontrola urządzeń zwłaszcza w przypadku problemów z dostawą energii elektrycznej lub podczas zwiększonego napływu części stałych do komory pompowni. Wszelkie czynności odnotowywane są dostarczonej przez nas Książce Eksploatacji Pompowni.  Eksploatacja polega na dbaniu o stan techniczny urządzeń zgodnie z ich DTR.

  • Okres między kontrolami nie powinien być dłuższy niż 1 rok.
  • Należy odpowiednio zwiększyć częstotliwość kontroli w przypadku pojawiania się kłopotów z dostawą energii elektrycznej lub jeżeli wraz z dopływającymi ściekami do komory pompowni dopływa duża ilość części stałych np. szmaty, piasek itp.
  • Wszystkie czynności należy odnotowywać w Książce Eksploatacji Pompowni.

 

Jak wygląda montaż oraz eksploatacja pompowni EPS?

 Korpusy pompowni dostarczane są na plac budowy w postaci monolitycznego zbiornika lub w elementach prefabrykowanych, które montowane są zgodnie z dostarczoną instrukcją oraz rysunkiem wymiarowym.

Etap montażu wyposażenia wewnętrznego rozpoczyna ustawienie kolan sprzęgających, za pomocą których łączy się pompę z instalacją hydrauliczną. Następnie wykonywany jest montaż rurociągu tłocznego i armatury, prowadnic czy czujników poziomu. Prowadnice umożliwiają opuszczenie pomp, które samoczynnie łączą się z przewodem tłocznym, przytwierdzonym do kolana sprzęgającego.

Ostatnim etapem jest podłączenie instalacji elektrycznej oraz rozdzielnicy zasilająco-sterującej.

Przepompownie ścieków - Karta informacyjna

Deklaracje właściwości użytkowych

Folder elektroniczny