• Opis
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Pompownie ścieków – zadbaj o czystą przyszłość wód

Przepompownie ścieków EPS – w jakich sytuacjach je stosujemy ?

Podstawowym zadaniem pompowni EPS  jest transport wód deszczowych, poprzez studnie rozprężne, do kolektorów grawitacyjnych lub tłocznych. Urządzenia są projektowane tak, aby działały prawidłowo w warunkach dużych nierównomierności natężeń dopływu. Pompownie ścieków stosuje się w sytuacjach, gdy istnieje zapotrzebowanie na podniesienie poziomu ścieków w celu ich odprowadzenia lub kiedy istnieje potrzeba wtłoczenia ścieków do odbiornika. Są szczególnie istotne w przypadku  gdy otoczenie jest wyżej, niż ścieki, oraz gdy przepływ jest słaby lub zablokowany. Pompownie ścieków są często stosowane w zakładach przemysłowych, pojedynczych budynkach lub w gospodarstwach domowych.

Produkowane przez Ecol-Unicon przepompownie ścieków wykorzystują układ pompowy składający się z jednej lub kilku pomp. To, co wyróżnia nasze pompownie EPS spośród bogatej oferty na rynku, to podzespoły o najwyższej jakości zgodnymi z wytycznymi Dokumentacji projektowej – technicznej dostarczonej przez naszych Klientów oraz  taki dobór pomp, które będą najlepiej pasowały do specyfiki danej inwestycji.

Przepompownia ścieków
Pompownia ścieków

Spis Treści

.

POMPOWNIE ŚCIEKÓW  – KORZYŚCI Z ICH STOSOWANIA

 • Pompownie ścieków wykorzystują układy składające się z jednej lub kilku pomp i są dostosowywane do konkretnych warunków panujących w danej lokalizacji. Tylko tak zaprojektowana do rzeczywistych potrzeb klienta przepompownia ścieków gwarantuje jej bezproblemowe, bezawaryjne działanie przez długi czas.
 • Najwyższej jakości materiały oraz podzespoły zapewniają wysoką sprawność, niezawodność i długą żywotność urządzeń. Zapewniamy 5 lat gwarancji na nasze pompownie. Przykładowo rozdzielnica zasilająco-sterująca, posiada oznakowanie CE (zgodność z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE) i stanowi integralną część pompowni EPS.
 • Oferujemy indywidualne przygotowywanie projektów, pełną realizację, montaż z dbałością o wszystkie aspekty techniczne oraz specjalistyczny serwis urządzeń. Zapewniamy także usługi w zakresie modernizacji istniejących układów pompowych.
 • Przepompownie EPS zostały przeanalizowane pod kątem wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz otoczenie. Posiadają deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normą PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo posiadają krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.          
 • Pompownia ścieków charakteryzuje się wysoką wydajnością, wytrzymałością na zużycie i niskimi kosztami eksploatacji.
 • Pompownie ścieków są proste w obsłudze dlatego nie wymagają wielkiego nadzoru.
 • Dzięki zastosowaniu pompowni ścieków można zapewnić odpowiedni przepływ ścieków i zapobiec zatykaniu się kanalizacji.           
 • Zapewniają bezpieczeństwo – pompownie ścieków są wyposażone w specjalne systemy alarmowe, które informują o awarii lub przeciążeniu urządzenia. Jeśli posiadasz większą przepompownię albo rozbudowany system wod-kan możesz dodatkowo zamontować inteligentny system monitoringu i zarządzania Bumerang Smart.
 • Pomagają oszczędzić czas – pompownie ścieków umożliwiają szybkie i sprawne przepompowywanie ścieków, w porównaniu do innych metod odprowadzania zanieczyszczonej wody.
 • Stosowanie pompowni ścieków pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem ich w czystości.

To wiedza i wieloletnie doświadczenie zespołu inżynierów sprawia, że przepompownie ścieków (pompownie) Ecol-Unicon są jednymi z najlepszych urządzeń Polsce. Zapewniamy również specjalistyczny serwis przepompowni.     

.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – ZASTOSOWANIE

 • Odpowiadają na potrzeby zarówno dużych firm, jak też prywatnych inwestorów,
 • Zlokalizowane są wewnątrz oraz na zewnętrz budynków (jako pompownie lokalne lub sieciowe),
 • Stosuje się je w komunalnych i przemysłowych  sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • Mogą być wykorzystywane w transporcie hydraulicznym różnego rodzaju ścieków: deszczowych, bytowych, jak również gospodarczych i technologicznych,
 • Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest technicznie niemożliwe,
 • Sprawdzają się przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu, trudnych warunkach gruntowo-wodnych, wysokim poziomie wód gruntowych lub dużej odległości oczyszczalni od miejsca zrzutu,
 • Istnieje opcja montażu pompowni w terenie najezdnym,
 • Możliwa jest też budowa rozbudowanych rozległych systemów tłocznych o ekstremalnie dużym przedziale wydajności. 

.

ZASADA DZIAŁANIA PRACY POMP W POMPOWNI ŚCIEKÓW:

Na układ pompowy składają się  zatapialne pompy dobierane według specyfikacji projektowej oraz indywidualnych wymagań użytkownika. Najczęściej spotykane są układy składające się od jednej do czterech pomp, które pracują w pełni automatycznie z udziałem urządzeń sterowniczych.

Pompy w tłoczniach ścieków przystosowane są do pracy równoległej i naprzemiennej. Działanie pompowni opiera się na pracy w układzie hydraulicznym, niezależnie od wielkości dopływu do zbiornika. Stabilną pracę całego układu zapewniają okresowo uruchamiane pompy zamontowane w korpusie.

Układ pracy naprzemiennej pozwala na jednoczesną pracę dwóch pomp, które wspólnie zapewniają całkowitą wydajność pompowni przy założonej wysokości podnoszenia. Podczas równoległej pracy każda z pomp pracuje w cyklach na zmianę, stanowiąc dla siebie nawzajem rezerwę z wydajnością równą całkowitej wydajności systemu przy założonej wysokości podnoszenia.

W zależności od rodzaju przepompowywanego medium, średnicy orurowania wewnątrz pompowni oraz parametrów pracy, takich jak wydatek pompowni i wysokość podnoszenia, stosujemy dwie konstrukcje wirników: typu Vortex oraz wirniki kanałowe.

 • Wirnik kanałowy charakteryzuje się wysoką sprawnością i jest przeznaczony do transportu dużych objętości wód opadowych, a medium przepływa tu bezpośrednio przez konstrukcję urządzenia.
 • Łopatkowy wirnik otwarty (Vortex) obraca się w pozycji poziomej, wywołując siłę odśrodkową, która kieruje ścieki w stronę króćca tłocznego. Medium nie przepływa więc bezpośrednio przez wirnik, a jest on jedynie elementem nadającym mu siłę napędową. Urządzenia tego typu gwarantują duży swobodny przelot, dzięki czemu cały układ jest bardziej odporny na ewentualne zanieczyszczenia.

.

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW EPS:

Produkowane przez Ecol-Unicon pompownie ścieków zaprojektowano pod specyfikę danego projektu. W skład typowej przepompowni ścieków (pompowni) EPS wchodzi:

 • korpus
 • osprzęt hydrauliczno-mechaniczny
 • pompy
 • układ automatyki z opcją zdalnego sterowania

W skład typowej przepompowni EPS wchodzi usytuowany w korpusie zbiornik do gromadzenia ścieków oraz układy pompowe, które poprzez zamianę energii elektrycznej na mechaniczną przetłaczają ścieki między wyznaczonymi punktami o różnych wysokościach lub odległościach. Do produkcji urządzeń wykorzystujemy pompy zatapialne o stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Ważnym elementem układu jest osprzęt hydrauliczno-mechaniczny oraz układ automatyki w postaci rozdzielnicy zasilająco-sterującej z możliwością wpięcia do systemu inteligentnego systemu monitorowania i zdalnego sterowania Bumerang SMART

Pompownie ścieków sanitarnych wyposażone są w wentylację grawitacyjną z neutralizatorem odorów działającym w oparciu o impregnowany węgiel aktywny, stanowiący wkład najwyższej klasy kominka rurowego.

Najczęściej stosowane układy pracy pomp:

pompy w pompowni ścieków

Korpus pompowni może być wykonany z różnych materiałów, takich jak beton, żelbet, polimerobeton lub PEHD. Stanowi on jednocześnie zbiornik na ścieki, dlatego jego wielkość musi zapewniać odpowiednią pojemność retencyjną.  Średnica dostosowywana jest indywidualnie do natężenia dopływu ścieków, wielkości pomp oraz średnicy osprzętu hydraulicznego. Korpus musi posiadać odpowiednie parametry wytrzymałościowe, aby można było posadowić pompownię w terenie najazdowym

W pokrywie urządzenia zlokalizowany jest otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny, umożliwiający prace eksploatacyjne i serwisowe.

.

DOBIERZ POMPOWNIĘ – SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA

.

EKSPLOATACJA POMPOWNI EPS

Pompownie ścieków EPS pracują w trybie automatycznym. Podstawą ich właściwej eksploatacji są regularne prace konserwacyjne opisane w harmonogramie czynności serwisowych. Ważna jest także  bieżąca kontrola urządzeń, zwłaszcza w przypadku problemów z dostawą energii elektrycznej lub podczas zwiększonego napływu części stałych do komory pompowni. Wszelkie czynności znajdziesz w dostarczonej przez nas Książce Eksploatacji Pompowni.  Eksploatacja polega na dbaniu o stan techniczny urządzeń zgodnie z ich DTR.

 • Okres między kontrolami nie powinien być dłuższy niż 1 rok, ponieważ brak kontroli może skutkować awarią urządzenia.
 • Należy odpowiednio zwiększyć częstotliwość kontroli w przypadku pojawiania się kłopotów z dostawą energii elektrycznej lub jeżeli wraz z dopływającymi ściekami do komory pompowni dopływa duża ilość części stałych np. fragmenty tkanin, piasek itp.
 • Wszystkie czynności należy odnotowywać w Książce Eksploatacji Pompowni.

.

JAK WYGLĄDA MONTAŻ POMPOWNI EPS?

Korpusy pompowni dostarczamy na plac budowy w postaci monolitycznego zbiornika lub w elementach prefabrykowanych, które powinno się zamontować zgodnie z dostarczoną instrukcją oraz rysunkiem wymiarowym.

Montowanie wyposażenia wewnętrznego rozpoczyna ustawienie kolan sprzęgających, które łączą pompę z instalacją hydrauliczną. Następnie wykonuje się  montaż rurociągu tłocznego i armatury, prowadnic czy czujników poziomu. Prowadnice umożliwiają opuszczenie pomp, które samoczynnie łączą się z przewodem tłocznym, przytwierdzonym do kolana sprzęgającego.

Ostatnim etapem jest podłączenie instalacji elektrycznej oraz rozdzielnicy zasilająco-sterującej.

.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze pompowni
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

.

.

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Tłocznie ścieków a pompownia – oto jest pytanie!

NIE dla śmieci w sieci! Sprawdź, czego nie wyrzucać do kanalizacji i jak nie dopuścić do awarii pompowni

Zapachy z przepompowni ścieków – jak je neutralizować?

 
 
 

Przepompownie ścieków – Karta informacyjna

Deklaracje właściwości użytkowych

Folder elektroniczny

Dokumenty odniesienia

Formularz pobrania książki eksploatacji pompowni