Pompownie Ścieków EPS

Pompownie ścieków produkowane przez Ecol-Unicon w swojej budowie wykorzystują układ pompowy składający się z jednej lub kilku pomp. To co wyróżnia pompownie EPS spośród bogatej oferty na rynku, to używane do produkcji podzespoły o najwyższej jakości oraz efektywny dobór pracujących pomp różnych producentów. To wiedza i wieloletnie doświadczenie zespołu inżynierów sprawia, że przepompownie ścieków (pompownie) Ecol-Unicon są jednymi z najlepszych urządzeń Polsce. Zapewniamy również specjalistyczny serwis przepompowni.

Zalety:

 • prosta budowa urządzenia – łatwy serwis i eksploatacja
 • możliwość zastosowania pomp dowolnego producenta – efektywna praca pompowni
 • długa żywotności urządzenia poprzez zastosowanie najwyższej jakości podzespołów - oferujemy 5 lat gwarancji na nasze pompownie
 • możliwość montażu w terenie najezdnym

Pompownie ścieków EPS produkowane przez Ecol-Unicon projektowane są indywidualnie wg wymagań technicznych klienta. W skład typowej przepompowni ścieków (pompowni) EPS wchodzi:

 • korpus
 • osprzęt hydrauliczno-mechaniczny
 • pompy
 • układ automatyki z opcją zdalnego sterowania

 

 

 Pompownia EPS

Działanie pompowni EPS opiera się na optymalnej pracy pomp w układzie hydraulicznym, niezależnie od wielkości dopływu do zbiornika. Stabilną pracę zapewniają okresowo załączane pompy zamontowane w zbiorniku retencyjnym (korpusie pompowni).

 

 

Najczęściej stosowane układy pracy pomp:

image3

 

 

Pompownie EPS są kompletnymi urządzeniami przeznaczonymi do montażu w komunalnych i przemysłowych sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W zależności od typu zastosowanych pomp, pozwalają na przepompowywanie różnego rodzaju ścieków: deszczowych, komunalnych, z domieszką ciał włóknistych i stałych itd. Układ pompowy składa się najczęściej z jednej, dwóch, trzech oraz czterech pomp. Pompownie EPS pracują w pełni automatycznie przy udziale urządzeń sterowniczych.

Pompownie EPS spełniają wymagania normy PN-EN 12050-1 i mogą być zlokalizowane wewnątrz oraz na zewnętrz budynków (jako pompownie lokalne lub sieciowe). Pompownie EPS znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest technicznie niemożliwe. Szczególne znaczenie znajdują przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu, wysokim poziomie wód gruntowych lub dużej odległości oczyszczalni od miejsca zrzutu.

Eksploatacja

Pompownie ścieków EPS pracują w pełni automatycznie. Eksploatacja polega na prowadzeniu okresowych kontroli, dbaniu o stan techniczny urządzeń zgodnie z ich DTR oraz stosowaniu poniższych zasad eksploatacji.

 • Okres między kontrolami nie powinien być dłuższy niż 1 rok.
 • Należy odpowiednio zwiększyć częstotliwość kontroli w przypadku pojawiania się kłopotów z dostawą energii elektrycznej lub jeżeli wraz z dopływającymi ściekami do komory pompowni dopływa duża ilość części stałych np. szmaty, piasek itp.
 • Wszystkie czynności należy odnotowywać w Książce Eksploatacji Pompowni.

Karta informacyjna

Deklaracje właściwości użytkowych

Folder elektroniczny