• Opis
 • Zastosowanie
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym zadaniem TŁOCZNI ŚCIEKÓW jest przepompowanie określonej objętości ścieków na pewną wysokość i odległość, w danej jednostce czasu. W urządzeniach tych w odróżnieniu do pompowni ścieków, w procesie pompowania ścieków, wykorzystuje się system separacji zanieczyszczeń stałych znajdujących się w ściekach sanitarnych, Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści związanych z działaniem, eksploatacją i serwisowaniem obiektu.


Tłocznie ścieków są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami przystosowanymi do wbudowania w sieć kanalizacji grawitacyjno–ciśnieniowej i ciśnieniowej.wym zadaniem TŁOCZNI ŚCIEKÓW jest przepompowanie określonej objętości ścieków na pewną wysokość i odległość, w danej jednostce czasu. W urządzeniach tych w odróżnieniu do pompowni ścieków, w procesie pompowania ścieków, wykorzystuje się system separacji zanieczyszczeń stałych znajdujących się w ściekach sanitarnych, Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści związanych z działaniem, eksploatacją i serwisowaniem obiektu.

ZALETY TŁOCZNI ŚCIEKÓW

 • Możliwość serwisowania części technologicznych jednego z obiegów napływowo – tłocznych podczas ciągłej pracy urządzenia,
 • hermetyczny moduł retencyjny - eliminowane są uciążliwe odory wydzielane w wyniku procesów gnilnych zachodzących w ściekach sanitarnych
 • Szybki i łatwy dostęp serwisowy do wszystkich części układu technologicznego: pomp, separatorów, rozdzielacza, armatury zwrotnej i odcinającej
 • Możliwość stosowania różnego typu pomp – dobór pomp odbywa się indywidualnie na podstawie specyfikacji projektowej i zgodnie z wymogami klienta,
 • Separacja części stałych – umożliwia stosowanie pomp o większej sprawności i mniejszych wolnych przelotach, zmniejsza wydatek energetyczny tłoczni oraz znacznie redukuje ilość potencjalnych awarii pomp,
 • Mniejszy pobór energii,
 • Niskie koszty eksploatacyjne,
 • Komfort i czystość eksploatacji,
 • Wykonanie materiałowe gwarantujące zabezpieczenie przed korozją.

 

Tłocznie ścieków Ecol-Unicon posiadają oznakowanie CE zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002.

 

BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW

KORPUS urządzenia tłoczni stanowi suchą komorę roboczą. Może być wykonany z betonu, polimerobetonu, PEHD lub innego wytrzymałego i szczelnego materiału z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego, warunków gruntowo – wodnych oraz wymogów inwestycyjnych. W pokrywie tłoczni znajduje się otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny, w zależności od przeznaczenia terenu w miejscu posadowienia tłoczni. Wymiary otworów włazowych dostosowane są do wymiarów pomp w celu ich bezproblemowego montażu i demontażu oraz w celach eksploatacyjnych i serwisowych. Otwory montażowe w korpusie tłoczni umożliwiają podłączenie rurociągów: wlotowego kolektora grawitacyjnego i wylotowego przewodu tłocznego oraz doprowadzenie przewodów elektrycznych, sygnalizacyjnych i wentylacyjnych. Wymiary otworów dostosowane są do średnic rurociągów. Przejścia przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej jak i eksfiltrację ścieków. Wielkość korpusu dostosowuje się do natężenia dopływu ścieków, wymiarów pomp oraz średnicy osprzętu hydraulicznego.

MODUŁ RETENCYJNY tłoczni jest szczelnym zbiornikiem przeznaczonym do gromadzenia ścieków napływających do urządzenia. Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej lub PEHD, co eliminuje konieczność pokrywania modułu dodatkowymi powłokami antykorozyjnymi i zapewnia jego długą żywotność. Wielkość modułu i jego pojemność retencyjna obliczana jest na etapie doboru projektowego z uwzględnieniem natężenia dopływu ścieków do tłoczni.  W górnej części modułu retencyjnego, na poziomej płycie zwieńczającej znajdują się włazy rewizyjne. Umożliwiają inspekcję wnętrza modułu podczas pracy tłoczni, jak również pełny serwis i czyszczenie wnętrza.

SEPARATORY CZĘŚCI STAŁYCH wykonane są ze stali nierdzewnej. Każdy separator wyposażony jest w elastyczne klapy cedzące. W zależności od typu tłoczni stosujemy dwa rodzaje separatorów. W tłoczniach ETS stosuje się separatory jednokanałowe, zlokalizowane na zewnątrz modułu retencyjnego, przy króćcach tłocznych pomp. W tłoczniach ESS i ESS-PE stosuje się dwukanałowe separatory części stałych, zlokalizowane wewnątrz modułu retencyjnego, przy króćcach tłocznych pomp. Oba typy separatorów charakteryzują się prostą konstrukcją, która podczas pompowania zapewnia pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów mogących zablokować przepływ ścieków. Budowa i działanie separatora gwarantuje jego samooczyszczanie podczas pracy pompy.

POMPY w tłoczniach montowane są pionowo na podstawie połączonej z dnem korpusu (komory suchej), na zewnątrz modułu retencyjnego. Nie są bezpośrednio zanurzone w ściekach, jak w przypadku tradycyjnych pompowni, dlatego istotnym jest aby pompa była przystosowana do tzw. pracy „na sucho”. Standardowo stosowane są pompy zatapialne wykonane w stopniu ochrony IP68.

O doborze rodzaju pompy, a w tym samym o konstrukcji wirnika decydują parametry pracy urządzenia: wydatek tłoczni i wysokość podnoszenia.

Wyróżniamy dwie główne konstrukcje wirników pomp stosowanych w tłoczniach ścieków Ecol-Unicon:

 • Wirnik otwarty (Vortex) – charakterystyczny dla tego typu wirnika jest brak bezpośredniego kontaktu z pompowanymi ściekami. Wirnik łopatkowy obraca się w pozycji poziomej wywołując siłę odśrodkową, która kieruje ścieki w stronę króćca tłocznego. Istotnym parametrem doboru pompy z wirnikiem Vortex jest wielkość wolnego przelotu, czyli maksymalna średnica cząstki stałej, która jest w stanie swobodnie przedostać się przez wirnik. Wirniki otwarte są powszechnie stosowane w pompowniach ścieków sanitarnych.
 • Wirnik kanałowy – to wirnik zamknięty lub jednostronnie otwarty, w którym medium przepływa bezpośrednio przez jego konstrukcję. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, dlatego jest niezawodny podczas transportu ścieków na duże wysokości podnoszenia. Ze względu na zastosowanie systemu separacji, w tłoczni można stosować wirniki kanałowe bez ryzyka ich zablokowania.

Rodzaj pracy pomp

W tłoczni ścieków pompy przystosowane są do pracy naprzemiennej 1+1. Każda z pomp pracuje z wydajnością równą całkowitej wydajności tłoczni przy założonej wysokości podnoszenia. W jednym cyklu pompowania pracuje tylko jedna pompa. Pompy stanowią rezerwę dla siebie nawzajem.

OSPRZĘT HYDRAULICZNY

Elementy armatury zwrotnej i odcinającej umieszczone są na zewnątrz modułu retencyjnego tłoczni, gwarantując łatwość serwisu i szybki dostęp do części wymiennych.

Armatura zwrotna:

 • Kulowe zawory zwrotne kolanowe – usytuowane na obydwu grawitacyjnych obiegach napływowych za rozdzielaczem, przed separatorami. System pracy zaworów kolanowych jest w pełni automatyczny.
 • Kulowe zawory zwrotne proste – usytuowane na każdym z pionów tłocznych

 Armatura odcinająca:

Zasuwy nożowe – służą do odcięcia przepływu ścieków poprzez zamknięcie światła przewodu. Są usytuowane w miejscach strategicznych, umożliwiających serwis poszczególnych elementów wyposażenia (armatura, pompy).

Orurowanie – wykonane jest z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna lub PEHD. Średnica orurowania dostosowana jest do natężenia przepływu ścieków w tłoczni.

Standardowe wyposażenie dodatkowe

 • drabina złazowa CE
 • poręcze
 • instalacja odwadniająca
 • oświetlenie

Istnieje możliwość zaprojektowania elementów dodatkowych tj. pomosty, przepływomierze, zawory napowietrzająco-odpowietrzające i instalacji płuczącej.

 WENTYLACJA mechaniczno – grawitacyjna gwarantuje ciągłą wymianę powietrza wewnątrz korpusu. Moduł retencyjny jest wyposażony w wentylację grawitacyjną zakończoną neutralizatorem odorów. Proces neutralizacji odbywa się z wykorzystaniem impregnowanego węgla aktywnego stanowiącego wkład kominkowego neutralizatora odorów.

Układ zasilająco – sterujący

Standardowym wyposażeniem każdej tłoczni jest rozdzielnica zasilająco-sterująca, która posiada certyfikat CE potwierdzający zgodność z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE.

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w tłoczni. Pomiar poziomu odbywa się za pomocą sondy hydrostatycznej. Tłocznia wyposażona jest również w 2 sondy wibracyjne, będące dodatkowymi czujnikami zabezpieczającymi układ w stanach awaryjnych, które umożliwiają automatyczną pracę tłoczni w przypadku awarii sondy hydrostatycznej.

Istnieje możliwość monitorowania i sterowania parametrami tłoczni poprzez włączenie jej do nadrzędnego systemu monitoringu Bumerang – przesył danych odbywa się bezprzewodowo z wykorzystaniem standardu GPRS.

ZASADA DZIAŁANIA TŁOCZNI ŚCIEKÓW

Praca tłoczni ścieków odbywa się cyklicznie z wyodrębnieniem dwóch faz:

 • I faza  - napełnianie szczelnego modułu retencyjnego tłoczni ścieków z separacją zanieczyszczeń stałych.
 • II faza - opróżnianie modułu retencyjnego tłoczni łącznie z wyselekcjonowanymi na separatorach zanieczyszczeniami stałymi.

I faza - ścieki wraz z zanieczyszczeniami stałymi dopływają grawitacyjnym kolektorem napływowym do rozdzielacza, gdzie następuje rozbicie ich strugi na dwa niezależne grawitacyjne układy napływowe. Odpowiednio wyprofilowana konstrukcja rozdzielacza minimalizuje ryzyko jego zapychania, a okno rewizyjne umożliwia skuteczną inspekcję. Następnie ścieki wpływają do separatora, w którym, przy użyciu elastycznych klap cedzących następuje zatrzymanie zanieczyszczeń stałych tzw. skratek. Ścieki pozbawione zanieczyszczeń stałych przepływają do komory retencyjnej natomiast ścieki zawierające skratki pozostają w komorze sedymentacyjnej.

II faza w momencie osiągnięcia maksymalnego poziomu ścieków w komorze retencyjnej następuje uruchomienie jednej z pomp i wypompowanie ścieków wraz z zanieczyszczeniami z komory sedymentacyjnej w kierunku odbiornika. Konstrukcja separatora gwarantuje jego samooczyszczanie podczas pracy pompy. Przedstawiony tryb pracy powtarza się cyklicznie, a pompy działają w układzie naprzemiennym, przy czym praca jednej z pomp nie zatrzymuje płynnego napływu ścieków do modułu retencyjnego. Dzięki temu opróżniany moduł pełni nieprzerwanie funkcję retencyjną, nawet podczas fazy tłoczenia.

Konstrukcja tłoczni umożliwia pracę obu faz jednocześnie.

 

Tłocznie ścieków (ETS), podobnie jak pompownie (EPS), są to urządzenia służące do pompowania ścieków. Stosowane są między innymi tam, gdzie ukształtowanie terenu jest zróżnicowane – na obszarach o małej gęstości zaludnienia, w gospodarstwach domowych i przemysłowych położonych w znacznej odległości od miejsca zrzutu ścieków, a także w aglomeracjach miejskich. Obserwowany wzrost koncentracji ciał stałych w ściekach, będący wynikiem oszczędzania wody, sprawia, że często bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie tłoczni (tab. 1). Separacja zanieczyszczeń stałych, zastosowana w tłoczni, zwiększa efektywność i niezawodność układu, a także pozwala na zastosowanie pomp o wyższej sprawności pompowania (wirniki o mniejszym wolnym przelocie). Umieszczenie pomp oraz modułu tłoczni w suchej obudowie znacząco poprawia warunki eksploatacji i serwisowania. Szczelna komora retencyjna wyposażona jest w kominek rurowy, który całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Decyzja o wyborze rozwiązania pomiędzy tradycyjną pompownią (pompownią mokrą) a tłocznią (pompownią suchą z separacją zanieczyszczeń) lub też opcją pośrednią – pompownią suchą (pompownią bez separacji zanieczyszczeń) – dokonywana jest w drodze porozumienia pomiędzy inwestorem, użytkownikiem i projektantem.

Eksploatacja

Tłocznia ETS to urządzenie działające automatycznie, które nie wymaga stałej obsługi i częstej konserwacji. Urządzenie powinno być poddawane szczegółowemu przeglądowi technicznemu. Z uwagi na różnorodny skład ścieków częstość przeglądów należy ustalać indywidualnie - co najmniej raz w roku. Konserwację pomp oraz urządzeń elektrycznych należy dokonywać zgodnie z dokumentacją producenta.

Pierwszy przegląd powinien być prowadzony w okresie sześciu miesięcy od uruchomienia urządzenia a następne przy normalnym obciążeniu urządzenia raz do roku. Brak wykonania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta skutkować będzie utratą gwarancji.

 

Informacje o inwestycji

{{errors.investName}}

{{errors.investPlace}}

{{errors.phone}}

{{errors.mail}}

Parametry doboru - WYCENA

Parametry doboru - DOBÓR/WYCENA

Wlot {{++index}}:

{{wlot.error}}

Parametry doboru


{{key}}: {{error}}
Uwagi

Więcej
{{errors.agree1}}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z późn. zm.).

Więcej
{{errors.agree2}}
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

{{errors.captcha}}

{{communicate.message}}