• Opis
 • Typy
 • Zastosowanie
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Tłocznie ścieków

Tłocznie Ścieków - ich podstawowym zadaniem jest przepompowanie określonej objętości ścieków na konkretną wysokość i odległość, w danej jednostce czasu. W urządzeniach tych, w odróżnieniu od pompowni, wykorzystuje się system separacji zanieczyszczeń stałych, znajdujących się w ściekach sanitarnych. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści związanych z działaniem, eksploatacją i serwisowaniem obiektu.

 

Tłocznia ścieków Tłocznia ścieków ESS Tłocznia ścieków ESS-PE
Tłocznia ETS Tłocznia ESS Tłocznia ESS-PE

 

 

Zastosowanie Tłoczni Ścieków

Tłocznie ścieków (ETS), podobnie jak pompownie (EPS), są to urządzenia służące do pompowania ścieków. Stosowane są między innymi tam, gdzie ukształtowanie terenu jest zróżnicowane – na obszarach o małej gęstości zaludnienia, w gospodarstwach domowych i przemysłowych położonych w znacznej odległości od miejsca zrzutu ścieków, a także w aglomeracjach miejskich. Obserwowany wzrost koncentracji ciał stałych w ściekach, będący wynikiem oszczędzania wody, sprawia, że często bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie tłoczni (tab. 1). Separacja zanieczyszczeń stałych, zastosowana w tłoczni, zwiększa efektywność i niezawodność układu, a także pozwala na zastosowanie pomp o wyższej sprawności pompowania (wirniki o mniejszym wolnym przelocie). Umieszczenie pomp oraz modułu tłoczni w suchej obudowie znacząco poprawia warunki eksploatacji i serwisowania. Szczelna komora retencyjna wyposażona jest w kominek rurowy, który całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Decyzja o wyborze rozwiązania pomiędzy tradycyjną pompownią (pompownią mokrą) a tłocznią (pompownią suchą z separacją zanieczyszczeń) lub też opcją pośrednią – pompownią suchą (pompownią bez separacji zanieczyszczeń) – dokonywana jest w drodze porozumienia pomiędzy inwestorem, użytkownikiem i projektantem.

 

Tłocznie ścieków - Zalety

 • możliwość serwisowania jednego z obiegów napływowo-tłocznych podczas pracy urządzenia,
 • szybki i łatwy dostęp serwisowy do wszystkich części technologicznych układu,
 • całkowita eliminacja uciążliwych odorów,
 • komfort i czystość eksploatacji i serwisowania,
 • szeroki zakres doboru pomp - na podstawie specyfikacji projektowej i zgodnie z wymogami klienta,
 • Separacja części stałych przed pompami:
  • redukcja ilości potencjalnych awarii pomp,
  • niższe koszty (pompy o mniejszym zużyciu energii),
 • niskie koszty eksploatacyjne,
 • wykonanie materiałowe, gwarantujące odporność korozyjną

 

Budowa Tłoczni Ścieków

Podstawowe elementy budowy tłoczni ścieków:

 • korpus,
 • moduł retencyjny,
 • separatory części stałych,
 • pompy,
 • osprzęt hydrauliczno-mechaniczny – armatura odcinająca i zwrotna
 • wentylacja z systemem neutralizacji odorów,
 • układ zasilająco-sterujący,
 • wyposażenie dodatkowe

Korpus

Korpus urządzenia stanowi szczelny zbiornik wykonany z betonu, polimerobetonu lub PEHD, z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego, warunków gruntowo-wodnych oraz wymogów inwestycyjnych. W pokrywie tłoczni znajduje się otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny (w zależności od przeznaczenia terenu w miejscu posadowienia tłoczni). Wymiary otworów włazowych dostosowane są do wymiarów pomp w celu ich montażu i demontażu oraz do celów eksploatacyjnych i serwisowych. Przejścia przez ściany korpusu wykonuje się jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym
infiltrację wody gruntowej, jak i eksfiltrację ścieków.

Moduł retencyjny

Moduł retencyjny tłoczni jest szczelnym zbiornikiem przeznaczonym do gromadzenia ścieków napływających do urządzenia. Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej lub PEHD. Zastosowane materiały eliminują konieczność pokrywania modułu dodatkowymi powłokami antykorozyjnymi i zapewniają długą żywotność. Jego wielkość i pojemność retencyjna obliczana jest na etapie doboru projektowego, z uwzględnieniem natężenia dopływu ścieków do tłoczni. W górnej części znajdują się włazy rewizyjne, umożliwiające inspekcję wnętrza podczas pracy tłoczni, jak również pełny serwis i czyszczenie wnętrza w momencie, gdy moduł retencyjny jest całkowicie opróżniony, a dopływ ścieków do tłoczni wstrzymany.

Separatory części stałych

Separatory części stałych wykonane są ze stali nierdzewnej. Każdy separator wyposażony jest w elastyczne klapy cedzące. W zależności od typu tłoczni stosowane są dwa rodzaje separatorów. W tłoczniach ETS stosuje się separatory jednokanałowe, zlokalizowane na zewnątrz modułu retencyjnego. W tłoczniach ESS i ESS-PE stosuje się dwukanałowe separatory części stałych, zlokalizowane wewnątrz modułu retencyjnego. W obu przypadkach separatory usytuowane są przy króćcach tłocznych pomp. Każdy typ separatora charakteryzuje się prostą konstrukcją, która podczas pompowania zapewnia pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów pozostających na stałe w strumieniu pompowanej cieczy, mogących zablokować przepływ ścieków. Budowa i zasada działania separatora gwarantują jego samooczyszczanie podczas pracy pompy.

Pompy

Tłocznie ścieków posiadają pompy, które montowane są pionowo na zewnątrz modułu retencyjnego. Nie są bezpośrednio zanurzone w ściekach, jak w przypadku tradycyjnych pompowni. Standardowo w tłoczniach stosowane są pompy zatapialne z płaszczem chłodzącym, w stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy „na sucho”. Pompy montowane w tłoczni ścieków wyposażone są w wirnik kanałowy lub Vortex. Pompy w tłoczniach ścieków przystosowane są do pracy naprzemiennej w układzie 1+1. Każda z pomp pracuje w cyklach na zmianę, z wydajnością równą całkowitej wydajności tłoczni przy założonej wysokości podnoszenia. Pompy stanowią rezerwę dla siebie nawzajem.

Osprzęt hydrauliczny

Armatura:
W tłoczniach produkcji Ecol-Unicon stosowane są kulowe zawory zwrotne i zasuwy odcinające, znanych i ogólnie dostępnych na rynku producentów. Umieszczone są na zewnątrz modułu retencyjnego, gwarantując łatwość serwisu i szybki dostęp do części wymiennych. Umożliwiają wykonywanie czynności eksploatacyjnych/konserwacyjnych podczas pracy urządzenia.

Armatura zwrotna:

 • Kulowe zawory zwrotne kolanowe – usytuowane na obydwu grawitacyjnych rurociagach napływowych za rozdzielaczem, przed separatorami części stałych. System pracy zaworów kolanowych jest w pełni automatyczny.
 • Kulowe zawory zwrotne proste – usytuowane na każdym z pionów tłocznych.

Armatura odcinająca:
Zasuwy nożowe – służą do odcięcia przepływu ścieków, poprzez zamknięcie światła przewodu. Są usytuowane w miejscach strategicznych, aby ich zamknięcie umożliwiało serwis poszczególnych elementów wyposażenia (armatura, pompy).

Orurowanie:

Wykonane jest z materiałów odpornych na korozję – stal nierdzewna lub PEHD. Średnica orurowania dostosowana jest do natężenia przepływu ścieków w tłoczni.

Standardowe wyposażenie dodatkowe:

 • drabina złazowa z oznakowaniem CE,
 • poręcze,
 • instalacja odwadniająca,
 • oświetlenie

 

Wentylacja
Wentylacja mechaniczno-grawitacyjna gwarantuje ciągłą wymianę powietrza wewnątrz korpusu. Moduł retencyjny jest wyposażony w wentylację grawitacyjną, zakończoną neutralizatorem odorów. Proces neutralizacji odbywa się z wykorzystaniem impregnowanego węgla aktywnego, stanowiącego wkład kominkowego neutralizatora odorów.

 

Układ zasilająco-sterujący
Standardowym wyposażeniem każdej tłoczni jest rozdzielnica zasilająco-sterująca, która posiada certyfikat CE, potwierdzający zgodność z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE.

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w tłoczni. Pomiar poziomu odbywa się za pomocą sondy hydrostatycznej. Tłocznia wyposażona jest również w 2 sondy wibracyjne, będące dodatkowymi czujnikami zabezpieczającymi układ w stanach awaryjnych, które umożliwiają automatyczną pracę tłoczni w przypadku awarii sondy hydrostatycznej.

Istnieje możliwość monitorowania i sterowania parametrami tłoczni poprzez włączenie jej do nadrzędnego systemu monitoringu Bumerang – przesył danych odbywa się bezprzewodowo, z wykorzystaniem standardu GPRS.

 

TŁOCZNIE ŚCIEKÓW - PORÓWNANIE TYPÓW

  ETS ESS ESS-PE
Natężenie dopływu ścieków do 36 m3/h do 250 m3/h do 210 m3/h
Rodzaj separatora 1-kanałowy 2-kanałowy
Rodzaj ścieków sanitarne
Lokalizacja separatora na zewnątrz modułu wewnątrz modułu
Materiał modułu retencyjnego stal nierdzewna PEHD
Materiał korpusu

beton/ polimerobeton/ PEHD

PEHD
Materiał orurowania stal nierdzewna  PEHD
By-pass napływowy brak powyżej 50 m3/h
Średnica orurowania DN100 DN100 - DN250 DN100 - DN200
Praca pomp naprzemienna
Ilość pomp 2 2 lub 3 2
Stopień ochrony pomp IP 68 (opcja IP 55)

 

 

Eksploatacja Tłoczni

Tłocznia ETS to urządzenie działające automatycznie, które nie wymaga stałej obsługi i częstej konserwacji. Urządzenie powinno być poddawane szczegółowemu przeglądowi technicznemu. Z uwagi na różnorodny skład ścieków częstość przeglądów należy ustalać indywidualnie - co najmniej raz w roku. Konserwację pomp oraz urządzeń elektrycznych należy dokonywać zgodnie z dokumentacją producenta.

Pierwszy przegląd powinien być prowadzony w okresie sześciu miesięcy od uruchomienia urządzenia a następne przy normalnym obciążeniu urządzenia raz do roku. Brak wykonania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta skutkować będzie utratą gwarancji.

 

Chcesz wiedzieć więcej o tłoczni ścieków ESS-PE? Wypełnij poniższy formularz i omów się na niezobowiązujące spotkanie z przedstawicielem Techniczno-Handlowym naszej firmy: 

 

 

 

TYPY

Tłocznia ETS

W tłoczni ETS znajdują się dwa jednokanałowe separatory części stałych,, które zlokalizowane są na zewnątrz modułu retencyjnego, przy króćcach tłocznych pomp. Dzięki temu możliwa jest szybka inspekcja oraz dostęp do jego wnętrza. Ze względu na konstrukcję separatora tłocznia ETS przystosowana jest do pracy przy natężeniu dopływu ścieków do 36 m3/h. Moduł urządzenia wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Tłocznia ETS-PE (NOWOŚĆ)

Tłocznia ścieków ETS PE to tłocznia przystosowana do napływu ścieków od 1 do 20m3/h. Tłocznia ETS posiada dwa jednokanałowe separatory części stałych umieszczone bezpośrednio przy króćcach tłocznych pomp działających naprzemiennie, w zewnętrznej części modułu retencyjnego. To rozwiązanie umożliwia szybką kontrolę pracy separatora i elastycznej klapy cedzącej oraz sprawny serwis urządzenia jak i wszystkich jego modułów. Moduł ze zbiornikiem retencyjnym wykonany jest z PEHD, przetestowany na zgodność z normą PN-EN 12050, nowatorska budowa korpusu wyróżnia ten model na rynku. Warto dodać, że moduł retencyjny zintegrowany jest z korpusem, tworzą razem jedno spójne urządzenie. Pompa oraz instalacje dodatkowe, takie jak: drabina, instalacja płucząca czy pomost eksploatacyjny, dobierane są na podstawie indywidualnych wymagań użytkownika oraz dokumentacji projektowej. To podejście umożliwia kompleksowe dopasowanie urządzenia do potrzeb konkretnego klienta.


Tłocznia ESS

 

W tłoczni ESS znajdują się dwa dwukanałowe separatory części stałych, wyposażone w elastyczne klapy cedzące. Separatory zlokalizowane są wewnątrz modułu retencyjnego przy króćcach tłocznych pomp. W przypadku, gdy natężenie dopływu ścieków do tłoczni przekracza 50 m3/h stosuje się system by-pass, składający się z rury obejściowej, zasuwy pneumatycznej oraz sprężarki. Tłocznia ESS posiada moduł wykonany ze stali nierdzewnej. Ze względu na konstrukcję separatora dwukanałowego, przystosowana jest do pracy przy bardzo dużych natężeniach dopływu ścieków, pracuje w zakresie do 250 m3/h.


Tłocznia ESS-PE 

 

 

W tłoczni ESS-PE znajdują się dwa dwukanałowe separatory części stałych, wyposażone w elastyczne klapy cedzące. Separatory zlokalizowane są wewnątrz modułu retencyjnego przy króćcach tłocznych pomp. W przypadku, gdy natężenie dopływu ścieków do tłoczni przekracza 50 m3/h stosuje się system by-pass, składający się z rury obejściowej, zasuwy pneumatycznej oraz sprężarki. Tłocznia ESS-PE posiada moduł wykonany w całości (korpus, moduł oraz orurowanie) z PEHD. Ze względu na konstrukcję separatora dwukanałowego, przystosowana jest do pracy przy bardzo dużych natężeniach dopływu ścieków, pracuje w zakresie do 200 m3/h.

Tłocznia ESS-PE posiada nowatorską budowę, gdzie moduł retencyjny wraz z korpusem, wykonane z PEHD, są ze sobą zintegrowane (trwale połączone), stanowiąc jedno spójne urządzenie. Tłocznia ma konstrukcję plug&play, co oznacza, że na budowę dostarczane jest kompletne urządzenie z zamontowanym wyposażeniem oraz osprzętem hydraulicznomechanicznym.

TŁOCZNIE – SMART DESIGN – NOWOCZESNE SPOSOBY TRANSPORTU ŚCIEKÓW

 • 1.  Jak często trzeba wymieniać wkład węglowy w antyodorowym kominku rurowym ?

  Zgodnie z Harmonogramem Czynności Serwisowych stanowiącym załącznik Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wkład węglowy w antyodorowym kominku rurowym należy kontrolować średnio raz na kwartał.

  Wymiany wkładu na nowy należy dokonać, gdy stwierdzony zostanie brak efektywności procesu neutralizacji. Węgiel aktywny ma ograniczone możliwości adsorpcyjne, zatem w pewnym momencie proces neutralizacji zostanie zatrzymany i na zewnątrz obiektu będą przedostawać się nieprzyjemne zapachy – gdy stężenie H2S przekroczy 2ppm wówczas należy wymienić wkład na nowy.

  Okres efektywnej pracy urządzenia uzależniony jest od stężenia związków chemicznych usuwanych z powietrza nad ściekami

 • 2.  Czy istnieje możliwość wymiany pojedynczo pompy w trakcie działającej tłoczni? 

  Istnieje możliwość odcięcia części układu hydraulicznego (tymczasowego wyłączenia go z pracy), zatem tak, jest taka możliwość. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że w momencie uruchomienia drugiej pompy, dopływ ścieków do tłoczni nie jest możliwy tak długo, jak ta pompa będzie pracować. Spowoduje to chwilowe podpiętrzenie ścieków w kanalizacji grawitacyjnej przed tłocznią. W małych tłoczniach ETS nie powinno to zaburzyć funkcjonowania układu kanalizacyjnego, natomiast przy większych natężeniach dopływu, a zatem i większych tłoczniach ESS, może to stanowić pewien problem, trzeba zatem mieć to na uwadze, decydując się na przystąpienie do wymiany pompy w trakcie pracy obiektu. Co do zasady jednak istnieje taka możliwość.

   

 • 3.  Co z separacją w przypadku zadziałania przelewu awaryjnego?

  Przelew awaryjny w tłoczniach działa mechanicznie, tzn. w momencie podpiętrzenia ścieków na dopływie do poziomu, na którym zamontowana jest krata przelewu awaryjnego, część ścieków zacznie się przelewać przez tą kratę bezpośrednio do modułu retencyjnego. Krata zapewnia separację skrawek w ściekach przedostających się do modułu tą drogą. Znaczna część ścieków będzie jednak w dalszym ciągu przepływać przez cały układ hydrauliczny tłoczni, a proces separacji w separatorach będzie miał miejsce.

 • 4.  Czy tłocznia posiada jakąś instalację sprzężonego powietrza, czy trzeba powietrze zabezpieczyć we własnym zakresie np. z sieci zakładu ?

  W niektórych tłoczniach, o wydajnościach powyżej 50m3/h, stosowana jest instalacja pneumatyczna i system by-pass, których dobór projektowy oraz dostawa są po stronie Ecol-Unicon. Nie ma konieczności dostarczania powietrza z sieci zewnętrznej.

 • 5.  Do czego służy by-pass?

  Głównym zadaniem systemu by-pass jest zwiększenie przepustowości układu hydraulicznego tłoczni za separatorem części stałych, natomiast z uwagi na lokalizację oraz konstrukcję by-passu pełni on pośrednio również funkcję wzruszania ewentualnych cząstek sedymentujących zgromadzonych na dnie modułu (rura by-passowa jest wyprowadzona w kierunku dna modułu).

 • 6.  Jak radzi sobie tłocznia jeśli w ścieku jest duża zawartość włóknin?

  Większość elementów włóknistych zatrzymywana jest wraz z innymi skratkami na klapach cedzących separatora, natomiast te, które przedostaną się dalej nie stanowią większego zagrożenia dla pompy z uwagi na ich mniejszą ilość oraz rodzaj wirników pomp stosowanych w tłoczniach Ecol-Unicon, które doskonale radzą sobie z obecnością długich części włóknistych w ściekach.

 • 7.  Dlaczego w tłoczniach ESS separatory są wewnątrz zbiornika retencyjnego? Jest to problem w eksploatacji.

  Separatory w tłoczni ESS znajdują się wewnątrz zbiornika retencyjnego ze względu na ich gabaryty, co przyczynia się do ograniczenia powierzchni zabudowy obiektu w planie. Zlokalizowanie ich na zewnątrz modułu mogłoby spowodować konieczność zwiększenia średnicy korpusu (komory suchej) tłoczni. Eksploatacyjnie lokalizacja separatorów wewnątrz modułu nie powinna stanowić problemu, ponieważ na co dzień nie ma konieczności inspekcji separatorów, z uwagi na charakter ich pracy (bezobsługowy, automatyczny), natomiast cykliczne przeglądy serwisowe można swobodnie wykonać poprzez duże włazy rewizyjne zlokalizowane nad separatorami w górnej części modułu retencyjnego.

 • 8.  Jak często trzeba czyścić separator w tłoczniach?

  Separatory części stałych w tłoczniach nie wymagają bieżącej obsługi, w tym czyszczenia. Separator oczyszcza się automatycznie w każdym cyklu pracy tłoczni.

 • 9.  Czy klapa cedząca może się zablokować w sytuacji gdy cząstek stałych będzie bardzo dużo np. duża ilość nierozpuszczonych ręczników papierowych? Co w sytuacji zbyt dużej ilości dużych cząstek stałych?

  Klapa cedząca jest elementem elastycznym, nie posiada żadnych zawiasów i elementów mechanicznych, które mogłyby spowodować zablokowanie klapy w jakimś konkretnym położeniu. Układ hydrauliczny natomiast nie powinien ulec zapchaniu nawet w przypadku dużej ilości części stałych w ściekach, ponieważ po uruchomieniu pompa tłoczy ścieki pod takim ciśnieniem, które umożliwia wypłukanie wszystkich zakumulowanych w trakcie fazy napływowej skratek i przepompowanie ich wraz ze ściekami do rurociągu tłocznego.

 • 10.  Czy jest jakiś system ostrzegania przy zapełnieniu separatora? I przy okazji innych elementów?

  W trakcie normalnej pracy tłoczni nie dochodzi do przepełniania separatora, ponieważ z uwagi na zasadę działania tłoczni oraz konstrukcję separatora, jest on elementem pracującym bezobsługowo, samooczyszczającym się w trakcie każdego cyklu pracy urządzenia (1 cykl – faza napełniania + faza tłoczenia).

  W tłoczni poza główną sondą poziomu znajdują się jednak dwa alarmowe czujniki poziomu, które zabezpieczają układ w stanach awaryjnych. Gdy tłocznia współpracuje z systemem monitoringu, np. Bumerang Smart, pojawia się informacja, że pompa została uruchomiona przez czujnik alarmowy, co daje użytkownikowi sygnał, że należy skontrolować pracę tłoczni.

 • 11.  Czy przy poziomie awaryjnym załączają się wszystkie 3 pompy?

  W przedstawionej tłoczni 3-pompowej w Głownie (sprawdź szczegóły) zastosowano układ pracy naprzemiennej, co oznacza, że wydajność jednej pompy jest równa maksymalnej wydajności całej tłoczni. Nie ma potrzeby uruchamiania 3 pomp jednocześnie. W przypadku zwiększonego natężenia dopływu, względem projektowanego, pompa będzie pracować dłużej oraz będzie częściej się włączać. Ilość pomp w tym przypadku wynika z konieczności zagwarantowania prawidłowej pracy tak istotnego obiektu infrastruktury kanalizacyjnej miasta nawet w przypadku ewentualnej awarii jednej z pomp.

 • 12.  Czy po zapełnieniu zbiornika i zaczęciu działania pomp, napływ ścieków jest wstrzymany?

  Nie, napływ ścieków do tłoczni nie jest wstrzymany w momencie uruchomienia pompy. Pompy w tłoczni pracują w układzie naprzemiennym, zatem gdy jedna pompa pracuje, napływ ścieków do modułu retencyjnego odbywa się przez część hydrauliczną drugiej pompy