• Opis
 • Zastosowanie
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Tłocznie ścieków znajdujące się w ofercie Ecol-Unicon projektowane są według indywidualnych wymagań Klienta. Istnieją dwa typy tłoczni projektowane w zależności od ilości ścieków dopływających

 • Tłocznia ETS przeważnie stosowana jest w obiektach, w których napływ ścieków nie przekracza 60 m3/h
 • Tłocznia ESS z dwukanałowym separatorem części stałych stosowana w obiektach, w których napływ jest > 60 m3/h

Tłocznie ścieków Ecol-Unicon posiadają oznakowanie CE, zgodne z PN-EN 12050-1:2002.

Zalety

 • możliwość serwisowania części technologicznych jednego z dwóch obiegów napływowych podczas pracy tłoczni;
 • całkowita eliminacja odorów
 • moduł ze stali nierdzewnej – brak konieczności stosowania dodatkowych powłok antykorozyjnych
 • szybki i łatwy dostęp serwisowy do wszystkich części technologicznych układu – pomp, separatora, elastycznych klap separatora, armatury zwrotnej i odcinającej oraz rozdzielacza rurociągu napływowego;
 • zastosowanie pomp dowolnego producenta, dobieranych indywidualnie na podstawie specyfikacji projektowej lub zgodnie z wymaganiami użytkownika.
 • separacja części stałych i brak kontaktu wirnika pompy z zanieczyszczeniami wydłuża jego żywotność oraz pozwala zastosować pompy o mniejszym wolnym przelocie, wyższej sprawności - oszczędność eksploatacyjna.

Tłocznie ścieków (ETS), podobnie jak pompownie (EPS), są to urządzenia służące do pompowania ścieków. Stosowane są między innymi tam, gdzie ukształtowanie terenu jest zróżnicowane – na obszarach o małej gęstości zaludnienia, w gospodarstwach domowych i przemysłowych położonych w znacznej odległości od miejsca zrzutu ścieków, a także w aglomeracjach miejskich. Obserwowany wzrost koncentracji ciał stałych w ściekach, będący wynikiem oszczędzania wody, sprawia, że często bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie tłoczni (tab. 1). Separacja zanieczyszczeń stałych, zastosowana w tłoczni, zwiększa efektywność i niezawodność układu, a także pozwala na zastosowanie pomp o wyższej sprawności pompowania (wirniki o mniejszym wolnym przelocie). Umieszczenie pomp oraz modułu tłoczni w suchej obudowie znacząco poprawia warunki eksploatacji i serwisowania. Szczelna komora retencyjna wyposażona jest w kominek rurowy, który całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Decyzja o wyborze rozwiązania pomiędzy tradycyjną pompownią (pompownią mokrą) a tłocznią (pompownią suchą z separacją zanieczyszczeń) lub też opcją pośrednią – pompownią suchą (pompownią bez separacji zanieczyszczeń) – dokonywana jest w drodze porozumienia pomiędzy inwestorem, użytkownikiem i projektantem.

Eksploatacja

Tłocznia ETS to urządzenie działające automatycznie, które nie wymaga stałej obsługi i częstej konserwacji. Urządzenie powinno być poddawane szczegółowemu przeglądowi technicznemu. Z uwagi na różnorodny skład ścieków częstość przeglądów należy ustalać indywidualnie - co najmniej raz w roku. Konserwację pomp oraz urządzeń elektrycznych należy dokonywać zgodnie z dokumentacją producenta.

Pierwszy przegląd powinien być prowadzony w okresie sześciu miesięcy od uruchomienia urządzenia a następne przy normalnym obciążeniu urządzenia raz do roku. Brak wykonania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta skutkować będzie utratą gwarancji.

 

Informacje o inwestycji

{{errors.investName}}

{{errors.investPlace}}

{{errors.phone}}

{{errors.mail}}

Parametry doboru - WYCENA

Parametry doboru - DOBÓR/WYCENA

Wlot {{++index}}:

{{wlot.error}}

Parametry doboru


{{key}}: {{error}}
Uwagi

Więcej
{{errors.agree1}}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z późn. zm.).

Więcej
{{errors.agree2}}
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

{{errors.captcha}}

{{communicate.message}}