• Opis
 • Budowa
 • Typy
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Tłocznie ścieków

Podstawowym zadaniem TŁOCZNI ŚCIEKÓW jest przepompowanie określonej objętości ścieków na konkretną wysokość i odległość, w danej jednostce czasu. W urządzeniach tych, w odróżnieniu od pompowni, wykorzystuje się system separacji zanieczyszczeń stałych, znajdujących się w ściekach sanitarnych. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści związanych z działaniem, eksploatacją i serwisowaniem obiektu.

 

Tłocznia ETS Tłocznia ESS Tłocznia ESS-PE
Tłocznia ETS Tłocznia ESS Tłocznia ESS-PE

 

ZASTOSOWANIE:

Tłocznie ścieków są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, przystosowanymi do wbudowania w sieć kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Sprawdzają się w przypadku nierównomiernych lub niewielkich natężeń dopływu ścieków do urządzenia. Kompaktowa budowa pozwala ograniczyć miejsce zabudowy do minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnego dostępu do serwisowanych elementów urządzenia. Tłocznie, ze względu na brak uciążliwości odorowej, można lokalizować w pobliżu zabudowy mieszkalnej i obiektów użyteczności publicznej.

ZALETY

 • możliwość serwisowania jednego z obiegów napływowo-tłocznych podczas pracy urządzenia,
 • szybki i łatwy dostęp serwisowy do wszystkich części technologicznych układu,
 • całkowita eliminacja uciążliwych odorów,
 • komfort i czystość eksploatacji i serwisowania,
 • szeroki zakres doboru pomp - na podstawie specyfikacji projektowej i zgodnie z wymogami klienta,
 • Separacja części stałych przed pompami:
  • redukcja ilości potencjalnych awarii pomp,
  • niższe koszty (pompy o mniejszym zużyciu energii),
 • niskie koszty eksploatacyjne,
 • wykonanie materiałowe, gwarantujące odporność korozyjną

PORÓWNANIE TYPÓW TŁOCZNI

  ETS ESS ESS-PE
Natężenie dopływu ścieków do 36 m3/h do 250 m3/h do 210 m3/h
Rodzaj separatora 1-kanałowy 2-kanałowy
Rodzaj ścieków sanitarne
Lokalizacja separatora na zewnątrz modułu wewnątrz modułu
Materiał modułu retencyjnego stal nierdzewna PEHD
Materiał korpusu

beton/ polimerobeton/ PEHD

PEHD
Materiał orurowania stal nierdzewna  PEHD
By-pass napływowy brak powyżej 50 m3/h
Średnica orurowania DN100 DN100 - DN250 DN100 - DN200
Praca pomp naprzemienna
Ilość pomp 2 2 lub 3 2
Stopień ochrony pomp IP 68 (opcja IP 55)

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej o tłoczni ścieków ESS-PE? Wypełnij poniższy formularz i omów się na niezobowiązujące spotkanie z przedstawicielem Techniczno-Handlowym naszej firmy: 

 

 

 

BUDOWA

Podstawowe elementy budowy tłoczni ścieków:

 • korpus,
 • moduł retencyjny,
 • separatory części stałych,
 • pompy,
 • osprzęt hydrauliczno-mechaniczny – armatura odcinająca i zwrotna
 • wentylacja z systemem neutralizacji odorów,
 • układ zasilająco-sterujący,
 • wyposażenie dodatkowe

Korpus

Korpus urządzenia stanowi szczelny zbiornik wykonany z betonu, polimerobetonu lub PEHD, z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego, warunków gruntowo-wodnych oraz wymogów inwestycyjnych. W pokrywie tłoczni znajduje się otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny (w zależności od przeznaczenia terenu w miejscu posadowienia tłoczni). Wymiary otworów włazowych dostosowane są do wymiarów pomp w celu ich montażu i demontażu oraz do celów eksploatacyjnych i serwisowych. Przejścia przez ściany korpusu wykonuje się jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym
infiltrację wody gruntowej, jak i eksfiltrację ścieków.

Moduł retencyjny

Moduł retencyjny tłoczni jest szczelnym zbiornikiem przeznaczonym do gromadzenia ścieków napływających do urządzenia. Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej lub PEHD. Zastosowane materiały eliminują konieczność pokrywania modułu dodatkowymi powłokami antykorozyjnymi i zapewniają długą żywotność. Jego wielkość i pojemność retencyjna obliczana jest na etapie doboru projektowego, z uwzględnieniem natężenia dopływu ścieków do tłoczni. W górnej części znajdują się włazy rewizyjne, umożliwiające inspekcję wnętrza podczas pracy tłoczni, jak również pełny serwis i czyszczenie wnętrza w momencie, gdy moduł retencyjny jest całkowicie opróżniony, a dopływ ścieków do tłoczni wstrzymany.

Separatory części stałych

Separatory części stałych wykonane są ze stali nierdzewnej. Każdy separator wyposażony jest w elastyczne klapy cedzące. W zależności od typu tłoczni stosowane są dwa rodzaje separatorów. W tłoczniach ETS stosuje się separatory jednokanałowe, zlokalizowane na zewnątrz modułu retencyjnego. W tłoczniach ESS i ESS-PE stosuje się dwukanałowe separatory części stałych, zlokalizowane wewnątrz modułu retencyjnego. W obu przypadkach separatory usytuowane są przy króćcach tłocznych pomp. Każdy typ separatora charakteryzuje się prostą konstrukcją, która podczas pompowania zapewnia pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów pozostających na stałe w strumieniu pompowanej cieczy, mogących zablokować przepływ ścieków. Budowa i zasada działania separatora gwarantują jego samooczyszczanie podczas pracy pompy.

Pompy

Pompy w tłoczniach montowane są pionowo na zewnątrz modułu retencyjnego. Nie są bezpośrednio zanurzone w ściekach, jak w przypadku tradycyjnych pompowni. Standardowo w tłoczniach stosowane są pompy zatapialne z płaszczem chłodzącym, w stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy „na sucho”. Pompy montowane w tłoczni ścieków wyposażone są w wirnik kanałowy lub Vortex. Pompy w tłoczniach ścieków przystosowane są do pracy naprzemiennej w układzie 1+1. Każda z pomp pracuje w cyklach na zmianę, z wydajnością równą całkowitej wydajności tłoczni przy założonej wysokości podnoszenia. Pompy stanowią rezerwę dla siebie nawzajem.

Osprzęt hydrauliczny

Armatura:
W tłoczniach produkcji Ecol-Unicon stosowane są kulowe zawory zwrotne i zasuwy odcinające, znanych i ogólnie dostępnych na rynku producentów. Umieszczone są na zewnątrz modułu retencyjnego, gwarantując łatwość serwisu i szybki dostęp do części wymiennych. Umożliwiają wykonywanie czynności eksploatacyjnych/konserwacyjnych podczas pracy urządzenia.

Armatura zwrotna:

 • Kulowe zawory zwrotne kolanowe – usytuowane na obydwu grawitacyjnych rurociagach napływowych za rozdzielaczem, przed separatorami części stałych. System pracy zaworów kolanowych jest w pełni automatyczny.
 • Kulowe zawory zwrotne proste – usytuowane na każdym z pionów tłocznych.

 

Armatura odcinająca:
Zasuwy nożowe – służą do odcięcia przepływu ścieków, poprzez zamknięcie światła przewodu. Są usytuowane w miejscach strategicznych, aby ich zamknięcie umożliwiało serwis poszczególnych elementów wyposażenia (armatura, pompy).

Orurowanie:

Wykonane jest z materiałów odpornych na korozję – stal nierdzewna lub PEHD. Średnica orurowania dostosowana jest do natężenia przepływu ścieków w tłoczni.

Standardowe wyposażenie dodatkowe:

 • drabina złazowa z oznakowaniem CE,
 • poręcze,
 • instalacja odwadniająca,
 • oświetlenie

 

Wentylacja
Wentylacja mechaniczno-grawitacyjna gwarantuje ciągłą wymianę powietrza wewnątrz korpusu. Moduł retencyjny jest wyposażony w wentylację grawitacyjną, zakończoną neutralizatorem odorów. Proces neutralizacji odbywa się z wykorzystaniem impregnowanego węgla aktywnego, stanowiącego wkład kominkowego neutralizatora odorów.

 

Układ zasilająco-sterujący
Standardowym wyposażeniem każdej tłoczni jest rozdzielnica zasilająco-sterująca, która posiada certyfikat CE, potwierdzający zgodność z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE.

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w tłoczni. Pomiar poziomu odbywa się za pomocą sondy hydrostatycznej. Tłocznia wyposażona jest również w 2 sondy wibracyjne, będące dodatkowymi czujnikami zabezpieczającymi układ w stanach awaryjnych, które umożliwiają automatyczną pracę tłoczni w przypadku awarii sondy hydrostatycznej.

Istnieje możliwość monitorowania i sterowania parametrami tłoczni poprzez włączenie jej do nadrzędnego systemu monitoringu Bumerang – przesył danych odbywa się bezprzewodowo, z wykorzystaniem standardu GPRS.

TYPY

Tłocznia ETS

W tłoczni ETS znajdują się dwa jednokanałowe separatory części stałych,, które zlokalizowane są na zewnątrz modułu retencyjnego, przy króćcach tłocznych pomp. Dzięki temu możliwa jest szybka inspekcja oraz dostęp do jego wnętrza. Ze względu na konstrukcję separatora tłocznia ETS przystosowana jest do pracy przy natężeniu dopływu ścieków do 36 m3/h. Moduł urządzenia wykonany jest ze stali nierdzewnej.


Tłocznia ESS

 

W tłoczni ESS znajdują się dwa dwukanałowe separatory części stałych, wyposażone w elastyczne klapy cedzące. Separatory zlokalizowane są wewnątrz modułu retencyjnego przy króćcach tłocznych pomp. W przypadku, gdy natężenie dopływu ścieków do tłoczni przekracza 50 m3/h stosuje się system by-pass, składający się z rury obejściowej, zasuwy pneumatycznej oraz sprężarki. Tłocznia ESS posiada moduł wykonany ze stali nierdzewnej. Ze względu na konstrukcję separatora dwukanałowego, przystosowana jest do pracy przy bardzo dużych natężeniach dopływu ścieków, pracuje w zakresie do 250 m3/h.


Tłocznia ESS-PE (NOWOŚĆ)

 

 

W tłoczni ESS-PE znajdują się dwa dwukanałowe separatory części stałych, wyposażone w elastyczne klapy cedzące. Separatory zlokalizowane są wewnątrz modułu retencyjnego przy króćcach tłocznych pomp. W przypadku, gdy natężenie dopływu ścieków do tłoczni przekracza 50 m3/h stosuje się system by-pass, składający się z rury obejściowej, zasuwy pneumatycznej oraz sprężarki. Tłocznia ESS-PE posiada moduł wykonany w całości (korpus, moduł oraz orurowanie) z PEHD. Ze względu na konstrukcję separatora dwukanałowego, przystosowana jest do pracy przy bardzo dużych natężeniach dopływu ścieków, pracuje w zakresie do 200 m3/h.

Tłocznia ESS-PE posiada nowatorską budowę, gdzie moduł retencyjny wraz z korpusem, wykonane z PEHD, są ze sobą zintegrowane (trwale połączone), stanowiąc jedno spójne urządzenie. Tłocznia ma konstrukcję plug&play, co oznacza, że na budowę dostarczane jest kompletne urządzenie z zamontowanym wyposażeniem oraz osprzętem hydraulicznomechanicznym.

Karta informacyjna

Deklaracje właściwości użytkowych 

Folder elektroniczny