• Opis
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Tłocznie ścieków z separacją części stałych

Podstawowym zadaniem tłoczni ścieków jest przepompowanie określonej objętości ścieków na konkretną wysokość i odległość w określonym czasie. W urządzeniach tych, w odróżnieniu od pompowni, wykorzystuje się system separacji zanieczyszczeń stałych, znajdujących się w ściekach sanitarnych. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści związanych z działaniem, eksploatacją i serwisowaniem obiektu, w tym niższe koszty ekspolatacji oraz bardziej komfortowe warunki pracy dla osób nadzorujących urządzenie.

 

Tłocznia ścieków Tłocznia ścieków ESS Tłocznia ścieków ESS-PE
Tłocznia ETS Tłocznia ESS Tłocznia ESS-PE

Spis Treści

.

Tłocznie ścieków – Korzyści ze stosowania:

 • Separacja zanieczyszczeń stałych zwiększa efektywność i niezawodność układu, a także pozwala na zastosowanie pomp o wyższej sprawności pompowania (wirniki o mniejszym wolnym przelocie).
 • Separacja części stałych odbywa się przed pompami, co redukuje ilość potencjalnych awarii
 • Umieszczenie pomp oraz modułu tłoczni w suchej obudowie znacząco poprawia warunki eksploatacji i serwisowania, eksploatator  może prowadzić prace konserwacyjne i naprawcze w suchym oraz wentylowanym korpusie
 • Szczelna komora retencyjna wyposażona jest w kominek rurowy, który całkowicie eliminuje nieprzyjemne zapachy.
 • Dzięki wykorzystaniu mniejszej pojemności zbiorników i częstszemu załączaniu się pomp, zapobiegamy zagniwaniu ścieków i tworzeniu się nieprzyjemnych odorów.
 • Z uwagi na brak kontaktu ze ściekami codzienna obsługa systemu jest też łatwiejsza, bardziej higieniczna oraz zdecydowanie bardziej bezpieczna zarówno dla użytkownika, jak i samego środowiska. Wynika to nie tylko z wcześniejszej separacji części stałych, ale też łatwiejszego dostępu do pomp, zasuw i innych istotnych elementów urządzenia.
 • Możliwość serwisowania jednego z obiegów napływowo-tłocznych podczas pracy urządzenia. Niezależne układy separacji, zawory oraz zasuwy pozwalają przeprowadzać prace serwisowe w trakcie normalnego działania tłoczni bez potrzeby wstrzymywania jej pracy.
 • Tłocznie, podobnie jak pompownie, pozwalją na wypompowanie ścieków na odległe odbiorniki, co oznacza, że nie trzeba budować drogich systemów kanalizacyjnych.
 • Stosowanie wysokosprawnych pomp umożliwia stosowanie silników o mniejszych mocach, co wpływa znacznie na obniżenie  kosztów eksploatacyjnych.
 • Użycie wysokiej jakości materiałów, gwarantuje odporność korozyjną. Zapewniamy 5 lat gwarancji na nasze tłocznie.
 • Szeroki zakres doboru pomp – na podstawie specyfikacji projektowej i zgodnie z wymogami klienta.

.

Tłocznie ścieków – Zastosowanie

Tłocznie ścieków mogą być stowane w dowolnych systemach kanalizacyjnych, szczeólnie polecane są:

 • tam, gdzie ukształtowanie terenu jest zróżnicowane,
 • na obszarach o małej gęstości zaludnienia,
 • przy osiedlach mieszkaniowych i przemysłowych położonych w znacznej odległości od miejsca zrzutu ścieków,
 • w aglomeracjach miejskich.

Poznaj typy tłoczni  ścieków, które oferuje Ecol-Unicon

Tłocznia ścieków ETS z separatorami zanieczyszczeń stałych

tłocznia ścieków est tłocznia ścieków est

W tłoczni ETS znajdują się dwa jednokanałowe separatory części stałych, które zlokalizowane są na zewnątrz modułu retencyjnego, przy króćcach tłocznych pomp. Dzięki temu możliwa jest szybka inspekcja oraz dostęp do jego wnętrza. Ze względu na konstrukcję separatora tłocznia ETS przystosowana jest do pracy przy natężeniu dopływu ścieków do 36 m3/h. Moduł urządzenia wykonany jest ze stali nierdzewnej.

W skład typowej tłoczni ETS wchodzi obudowa całego układu (korpus), moduł tłoczni z separatorami, pompy, osprzęt hydrauliczny, układ automatyki oraz opcjonalne zdalne sterowanie. Tłocznie ścieków ETS produkowane są zgodnie z Dyrektywą Europejską 89/106/EEC, normą PN-EN 12050-1:2002, a także mają oznakowanie CE. Ich główne zalety to:

 • możliwość serwisowania części technologicznych jednego z dwóch obiegów napływowych podczas pracy tłoczni
 • szybki i łatwy dostęp serwisowy do wszystkich części technologicznych układu – pomp, separatora, elastycznych klap separatora, armatury zwrotnej i odcinającej, rozdzielacza rurociągu napływowego
 • zastosowanie pomp dowolnego producenta dobieranych indywidualnie na podstawie specyfikacji projektowej lub zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Zasada działania tłoczni ETS

Ścieki płyną kolektorem dopływowym do rozdzielacza, skąd kierowane są do dwóch oddzielnych obiegów napływowych. Odpowiednio wyprofilowana konstrukcja rozdzielacza minimalizuje ryzyko jego zapychania, a dwa niezależne okna rewizyjne gwarantują skuteczną inspekcję. Dalej ścieki przemieszczają się do separatora, w którym za pomocą elastycznych klap cedzących następuje zatrzymanie ciał stałych (skratki). Pozbawione zanieczyszczeń ścieki przepływają do komory retencyjnej, a ścieki zawierające ciała stałe pozostają w komorze separatora. W momencie osiągnięcia poziomu maksymalnego ścieków w komorze retencyjnej następuje załączenie jednej z pomp i wypompowywanie ścieków w kierunku odbiornika wraz z zanieczyszczeniami z separatora. Taki tryb pracy powtarza się cyklicznie, a pompy działają w układzie naprzemiennym.

.

Tłocznie ETS-PE 

Tłocznia ścieków ETS-PE Tłocznia ścieków ETS-PE

Tłocznia ścieków ETS-PE to tłocznia wykonana z pateriału PEHD przystosowana do napływu ścieków od 1 do 20m3/h. Tłocznia ETS -PE posiada dwa jednokanałowe separatory części stałych, umieszczone bezpośrednio przy króćcach tłocznych pomp działających naprzemiennie, w zewnętrznej części modułu retencyjnego. To rozwiązanie umożliwia szybką kontrolę pracy separatora i elastycznej klapy cedzącej. Ułatwiony jest również  serwis urządzenia  i wszystkich jego modułów. Moduł ze zbiornikiem retencyjnym wykonany jest z PEHD, przetestowany na zgodność z normą PN-EN 12050. Nowatorska budowa korpusu wyróżnia ten model na rynku. Moduł retencyjny jest zintegrowany z korpusem, przez co tworzą razem jedno spójne urządzenie. Pompa oraz instalacje dodatkowe, takie jak: drabina, instalacja płucząca czy pomost eksploatacyjny, dobierane są na podstawie indywidualnych wymagań użytkownika oraz dokumentacji projektowej. To podejście umożliwia kompleksowe dopasowanie urządzenia do potrzeb konkretnego klienta.

Zalety Tłoczni ETS-PE:

 • Zintegrowany rozdzielacz z systemem przelewowym z PEHD.
 • Możliwość niezależnego odcięcia każdego z dwóch układów napływowych.
 • Separatory części stałych umieszczone na zewnątrz modułu tłoczni z możliwością szybkiej kontroli pracy separatora i elastycznej klapy cedzącej.
 • Orurowanie PEHD DN90, możliwość stosowania mniejszego rurociągu tłocznego za tłocznią.
 • Moduł ze zbiornikiem retencyjnym z PEHD, testowany na zgodność z normą PN-EN 12050.
 • Automatyczny system odcięcia napływu umieszczony na zewnątrz modułu tłoczni, możliwość kontroli pracy lub przeprowadzenia prac serwisowych bez rozkręcania modułu.

Chcesz wiedzieć więcej o tłoczni ścieków ETS-PE? Wypełnij poniższy formularz i omów się na niezobowiązujące spotkanie z przedstawicielem Techniczno-Handlowym naszej firmy

.

Tłocznie ścieków ESS

Tłocznia ścieków ESS Tłocznia ścieków ESS

W tłoczni ESS znajdują się dwa dwukanałowe separatory części stałych, wyposażone w elastyczne klapy cedzące. Separatory zlokalizowane są wewnątrz modułu retencyjnego przy króćcach tłocznych pomp. W przypadku, gdy natężenie dopływu ścieków do tłoczni przekracza 50 m3/h, stosuje się system by-pass, składający się z rury obejściowej, zasuwy pneumatycznej oraz sprężarki. Tłocznia ESS posiada moduł wykonany ze stali nierdzewnej. Ze względu na konstrukcję separatora dwukanałowego przystosowana jest do pracy przy bardzo dużych natężeniach dopływu ścieków, pracuje w zakresie do 250 m3/h.

.

Tłocznie ścieków ESS-PE

Tłocznia ścieków ESS- PE Tłocznia ścieków ESS-PE

W tłoczni ESS-PE znajdują się dwa dwukanałowe separatory części stałych, wyposażone w elastyczne klapy cedzące. Separatory zlokalizowane są wewnątrz modułu retencyjnego, przy króćcach tłocznych pomp. W przypadku, gdy natężenie dopływu ścieków do tłoczni przekracza 50 m3/h stosuje się system by-pass, składający się z rury obejściowej, zasuwy pneumatycznej oraz sprężarki. Tłocznia ESS-PE posiada moduł wykonany w całości (korpus, moduł oraz orurowanie) z PEHD. Ze względu na konstrukcję separatora dwukanałowego, przystosowana jest do pracy przy bardzo dużych natężeniach dopływu ścieków, pracuje w zakresie do 200 m3/h.

Tłocznia ESS-PE posiada nowatorską budowę, gdzie moduł retencyjny wraz z korpusem, wykonane z PEHD, są ze sobą zintegrowane (trwale połączone), stanowiąc jedno spójne urządzenie. Tłocznia ma konstrukcję plug&play, co oznacza, że na budowę dostarczane jest kompletne urządzenie z zamontowanym wyposażeniem oraz osprzętem hydraulicznomechanicznym.

.

TŁOCZNIE ŚCIEKÓW – PORÓWNANIE TYPÓW

  ETS ESS ESS-PE
Natężenie dopływu ścieków do 36 m3/h do 250 m3/h do 210 m3/h
Rodzaj separatora 1-kanałowy 2-kanałowy
Rodzaj ścieków sanitarne
Lokalizacja separatora na zewnątrz modułu wewnątrz modułu
Materiał modułu retencyjnego stal nierdzewna PEHD
Materiał korpusu beton/ polimerobeton/ PEHD PEHD
Materiał orurowania stal nierdzewna PEHD
By-pass napływowy brak powyżej 50 m3/h
Średnica orurowania DN100 DN100 – DN250 DN100 – DN200
Praca pomp naprzemienna
Ilość pomp 2 2 lub 3 2
Stopień ochrony pomp IP 68 (opcja IP 55)

.

Budowa tłoczni ścieków

Podstawowe elementy budowy tłoczni ścieków:

 • Korpus

Korpus urządzenia stanowi szczelny zbiornik wykonany z betonu, polimerobetonu lub PEHD, z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego, warunków gruntowo-wodnych oraz wymogów inwestycyjnych. W pokrywie tłoczni znajduje się otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny (w zależności od przeznaczenia terenu w miejscu posadowienia tłoczni). Wymiary otworów włazowych dostosowane są do wymiarów pomp w celu ich montażu i demontażu oraz do celów eksploatacyjnych i serwisowych. Przejścia przez ściany korpusu wykonuje się jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej, jak i eksfiltrację ścieków.

 • Moduł retencyjny

Moduł retencyjny tłoczni jest szczelnym zbiornikiem przeznaczonym do gromadzenia ścieków napływających do urządzenia. Wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej lub PEHD. Zastosowane materiały eliminują konieczność pokrywania modułu dodatkowymi powłokami antykorozyjnymi i zapewniają długą żywotność. Jego wielkość i pojemność retencyjna obliczana jest na etapie doboru projektowego, z uwzględnieniem natężenia dopływu ścieków do tłoczni. W górnej części znajdują się włazy rewizyjne, umożliwiające inspekcję wnętrza podczas pracy tłoczni, jak również pełny serwis i czyszczenie wnętrza w momencie, gdy moduł retencyjny jest całkowicie opróżniony, a dopływ ścieków do tłoczni wstrzymany.

 • Separatory części stałych

Separatory części stałych wykonane są ze stali nierdzewnej. Każdy separator wyposażony jest w elastyczne klapy cedzące. W zależności od typu tłoczni stosowane są dwa rodzaje separatorów. W tłoczniach ETS stosuje się separatory jednokanałowe, zlokalizowane na zewnątrz modułu retencyjnego. W tłoczniach ESS i ESS-PE stosuje się dwukanałowe separatory części stałych, zlokalizowane wewnątrz modułu retencyjnego. W obu przypadkach separatory usytuowane są przy króćcach tłocznych pomp. Każdy typ separatora charakteryzuje się prostą konstrukcją, która podczas pompowania zapewnia pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów pozostających na stałe w strumieniu pompowanej cieczy, mogących zablokować przepływ ścieków. Budowa i zasada działania separatora gwarantują jego samooczyszczanie podczas pracy pompy.

 • Pompy

Tłocznie ścieków posiadają pompy, które montowane są pionowo na zewnątrz modułu retencyjnego. Nie są bezpośrednio zanurzone w ściekach, jak w przypadku tradycyjnych pompowni. Standardowo w tłoczniach stosowane są pompy zatapialne z płaszczem chłodzącym, w stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy „na sucho”. Pompy montowane w tłoczni ścieków wyposażone są w wirnik kanałowy lub Vortex. Pompy w tłoczniach ścieków przystosowane są do pracy naprzemiennej w układzie 1+1. Każda z pomp pracuje w cyklach na zmianę, z wydajnością równą całkowitej wydajności tłoczni przy założonej wysokości podnoszenia. Pompy stanowią rezerwę dla siebie nawzajem.

 • Osprzęt hydrauliczny

Armatura: W tłoczniach produkcji Ecol-Unicon stosowane są kulowe zawory zwrotne i zasuwy odcinające, znanych i ogólnie dostępnych na rynku producentów. Umieszczone są na zewnątrz modułu retencyjnego, gwarantując łatwość serwisu i szybki dostęp do części wymiennych. Umożliwiają wykonywanie czynności eksploatacyjnych/konserwacyjnych podczas pracy urządzenia

Armatura zwrotna:

 • Kulowe zawory zwrotne kolanowe – usytuowane na obydwu grawitacyjnych rurociągach napływowych za rozdzielaczem, przed separatorami części stałych. System pracy zaworów kolanowych jest w pełni automatyczny.
 • Kulowe zawory zwrotne proste – usytuowane na każdym z pionów tłocznych.

Armatura odcinająca:
Zasuwy nożowe – służą do odcięcia przepływu ścieków, poprzez zamknięcie światła przewodu. Są usytuowane w miejscach strategicznych, aby ich zamknięcie umożliwiało serwis poszczególnych elementów wyposażenia (armatura, pompy).

 • Orurowanie:

Wykonane jest z materiałów odpornych na korozję – stal nierdzewna lub PEHD. Średnica orurowania dostosowana jest do natężenia przepływu ścieków w tłoczni.

Standardowe wyposażenie dodatkowe:

 • drabina złazowa z oznakowaniem CE,
 • poręcze,
 • instalacja odwadniająca,
 • oświetlenie
 • wentylacja

  Wentylacja mechaniczno-grawitacyjna gwarantuje ciągłą wymianę powietrza wewnątrz korpusu. Moduł retencyjny jest wyposażony w wentylację grawitacyjną, zakończoną neutralizatorem odorów. Proces neutralizacji odbywa się z wykorzystaniem impregnowanego węgla aktywnego, stanowiącego wkład kominkowego neutralizatora odorów.

 • układ zasilająco-sterujący
  Standardowym wyposażeniem każdej tłoczni jest rozdzielnica zasilająco-sterująca, która posiada certyfikat CE, potwierdzający zgodność z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE.

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w tłoczni. Pomiar poziomu odbywa się za pomocą sondy hydrostatycznej. Tłocznia wyposażona jest również w 2 sondy wibracyjne, będące dodatkowymi czujnikami zabezpieczającymi układ w stanach awaryjnych, które umożliwiają automatyczną pracę tłoczni w przypadku awarii sondy hydrostatycznej. Istnieje możliwość monitorowania i sterowania parametrami tłoczni poprzez włączenie jej do nadrzędnego systemu monitoringu Bumerang – przesył danych odbywa się bezprzewodowo, z wykorzystaniem standardu GPRS.

.

Eksploatacja tłoczni ścieków

Tłocznie ścików to urządzenia działające automatycznie, które nie wymagają stałej obsługi i częstej konserwacji. Urządzenie powinno być poddawane szczegółowemu przeglądowi technicznemu. Z uwagi na różnorodny skład ścieków częstość przeglądów należy ustalać indywidualnie – co najmniej raz w roku. Konserwację pomp oraz urządzeń elektrycznych należy dokonywać zgodnie z dokumentacją producenta. Pierwszy przegląd powinien być prowadzony w okresie sześciu miesięcy od uruchomienia urządzenia a następne przy normalnym obciążeniu urządzenia raz do roku. Brak wykonania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta skutkować będzie utratą gwarancji.

.

Największa w Polsce tłocznia ścieków ESS 250 – poznaj naszą realizację w Płocku 2022

.

Skontaktuj się z nami!

Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze odpowiedniego urządzenia
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

.

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Tłocznie ścieków a pompownia – oto jest pytanie!

Zwiększ swoją efektywność oczyszczania ścieków – tłocznie ścieków z separacją ciał stałych

Dlaczego warto zmodernizować przepompownię w tłocznię ścieków? Przykład największej w Polsce tłoczni ścieków w Płocku