Jak właściwie dobrać separatory i osadniki?

Może się wydawać, że w Polsce woda nie jest zjawiskiem rzadkim. Wiosenne i jesienne deszcze, roztopy, bogata sieć rzek i regiony pełne jezior mogą budować przekonanie, że zasoby wodne w naszym kraju są naprawdę duże. Tymczasem, jest wręcz odwrotnie. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na mieszkańca Polski przypada 1500 m3/rok. W Europie jest to średnio trzy razy tyle - 4560 m3/rok. Już od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie projektantów, sposobami  uzdatnia wody w celu jej ponownego wykorzystania. 

NA WEBINARZE:

  • omówimy rodzaje urządzeń służących podczyszczaniu wód opadowych.
  • powiemy Ci na co zwracać uwagę przy ich doborze do zbiornika retencyjnego.
  • przestudiujemy tematykę pod kontem prawa wodnego, co ono mówi na temat separatorów, osadników. Czy są już niezbędne ?