Na co zwracać uwagę przy doborze oczyszczalni ścieków?

DATA: 20.05.2021 r. godz. 10.00 – 11.30

PRELEGENT : Grażyna Więc

TEMATYKA:

Oczyszczalnia BIOFIT została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi ATV A135 i składa się z następujących elementów:

 • osadnika wstępnego,
 • bioreaktora ze stałym złożem zanurzonym,
 • komory klarowania,
 • komory instalacyjnej.

Korpus oczyszczalni stanowią zamknięte zbiorniki posadowione pod powierzchnią terenu. Ogranicza to emisję odorów. Zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z betonu klasy C 35/45, a niekiedy także z innych materiałów (np. polimerobetonu).

Zalety

 • Krótki czas realizacji dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych Ecol-Unicon.
 • Nieskomplikowana modułowa budowa – łatwość adaptacji do warunków terenowych.
 • Łatwość obsługi i konserwacji.
 • Energooszczędność (przepływ grawitacyjny – brak pomp tłoczących ścieki).
 • Niskie koszty eksploatacji (ilość urządzeń mechanicznych ograniczona do minimum).
 • Odporność na nierównomierności przepływu.
 • Monitoring BUMERANG (jeden dla wszystkich obiektów), który zapewnia pełną informację o pracy urządzeń i optymalizację kosztów eksploatacji.

NA WEBINARZE:

 • Przedstawimy praktyczne porady przy projektowaniu oczyszczalni ścieków, podkreślając istotę prawidłowego wyliczenia bilansu ilościowo-jakościowego ścieków. 
 • Wskażemy skąd należy pozyskiwać rzetelne dane na temat ilości ścieków dopływających do oczyszczalni.
 • Wyjaśnimy, dlaczego istotna jest ocena spodziewanej nierównomierności dopływu ścieków oraz jak parametry ilościowe i jakościowe wpływają na wielkość oczyszczalni. 
 • Szczegółowo przedstawimy charakterystykę oczyszczalni ścieków BIOFIT oraz wskażemy miejsca, w których technologia ta sprawdza się od wielu lat.