Jak poradzić sobie z problemem doboru tłoczni oraz pompowni ?

DATA: 14.10.2021 r. godz. 10.00 – 11.30

PRELEGENT : kierownik projektu, wycen niestandardowych Nikodem Potulski

TEMATYKA:

W ostatnich latach rozwój w takich dziedzinach jak technika i chemia doprowadził do rozwoju systemów sieci kanalizacyjnych alternatywnych wobec kanalizacji grawitacyjnej. Transport ścieków kanalizacji ciśnieniowej jest możliwy dzięki mechanicznemu wymuszeniu w sieci różnicy ciśnień. Do tego celu służą pompy instalowane w pompowniach i tłoczniach. Ich dobór bywa dla projektantów problematyczny. Przychodzimy do Państwa z gotowym rozwiązaniem sposobów, na uproszenie doboru.

 

NA WEBINARZE:

  • Przedstawienie typów i rodzajów tłoczni wykorzystywanych w projektowaniu ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych
  • Omówienie szczegółowo budowy oraz zasady działania tłoczni i pompowni
  • Omówienie procesu doborowego i zalet tłoczni
  • Przedstawienie zrealizowanych projektów i ich specyfiki
  • Prezentacja możliwości doboru pompowni ścieków sanitarnych i wód opadowych za pomocą innowacyjnego narzędzia jakim jest kalkulator doboru pompowni dostępny na platformie Water Folder

NAGRANIE: