Ecol-Unicon Sp. z o.o.

ul. Równa 2
80-067 Gdańsk

KRS: 0000194595
Sąd Rejonowy w Gdańsku
  VII Wydział Gospodarczy Rejestrowy

NIP: 584-13-83-568
REGON: 191129286

Biuro Zarządu

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk

T: +48 58 340 48 30
F: +48 58 342 26 87

zarzad@ecol-unicon.com