• Opis
 • Zastosowanie
 • Do pobrania
 • Zapytanie

BUMERANG to system  zdalnego monitorowania i  sterowania pracą urządzeń oraz obiektów wodno-ściekowych. Pozwala on na stałe monitorowanie kluczowych danych dla procesu transportu, oczyszczania i wykorzystania oczyszczonych ścieków oraz na zarządzanie procesami eksploatacyjnymi. Efektem zastosowania systemu Bumerang są wymierne oszczędności, osiągane między innymi poprzez:

 • minimalizację konieczności lokalnej kontroli obiektów oraz dokładniejszego harmonogramowania serwisowania,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego poprzez skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii,
 • zmniejszenie retencji utraconej (dla systemów kanalizacji deszczowej).

System analizuje ponad 100 parametrów i informuje na bieżąco o nieprawidłowościach w przebiegu procesu oraz w pracy urządzeń systemu.

 

Zalety i charakterystyka

 • niskie koszty instalacji i eksploatacji systemu – brak konieczności tworzenia własnej infrastruktury
 • transmisja danych z wykorzystaniem technologii GPRS oraz internetu
 • monitorowanie i sterowanie on-line ze stacji dyspozytorskiej lub z innej lokalizacji przez internet za pośrednictwem urządzeń typu PC, laptop lub tablet
 • wydłużenie bezawaryjnej pracy urządzeń, dzięki analizie ponad 100 parametrów
 • możliwość podłączenia nieograniczonej liczby obiektów
 • zdarzeniowa transmisja danych, gwarantująca aktualizację stanu obiektów bez ponoszenia zbędnych kosztów transmisji
 • szybki, niezawodny i bezpieczny przesył danych (prywatny APN dla celów monitoringu) z wykorzystaniem sieci komórkowych głównych operatorów
 • mapa obiektów, pełen aktualny status wszystkich monitorowanych obiektów
 • graficzne i tabelaryczne zestawienie parametrów z animacją procesu wybranego obiektu
 • archiwizacja trendów i zdarzeń oraz działań dyspozytora monitoringu dla wszystkich obiektów
 • zdalna diagnostyka i parametryzacja sterowników obiektowych (np. zmiana ustawień pracy pomp)
 • okno aktywnych alarmów – jedno dla wszystkich obiektów
 • możliwość uruchomienia modułu SMS do wysyłania wiadomości alarmowych na telefony komórkowe, alarmy konfigurowane z poziomu oprogramowania SCADA

Instalacje monitoringu i sterowania dostarczane są wraz z urządzeniami Ecol-Unicon, ale mogą współpracować również z innymi obiektami sieci wodno-kanalizacyjnych.

 

Bumerang SMART

Inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią kanalizacji deszczowej

Bumerang Smart to innowacyjne oprogramowanie służące do zarządzania pracą urządzeń i obiektów w scentralizowanych systemach deszczowych. Jest też integralnym elementem zbiorników retencyjnych HYDROZONE. Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w sieci kanalizacji deszczowej to nieodłączne elementy nowoczesnych układów wodociągowo-kanalizacyjnych. Umożliwiają ekonomiczne i sprawne zarządzanie eksploatacją obiektów oraz gospodarowanie zretencjonowaną wodą.

 

System zarządzania i monitoringu urządzeń:

 • pompownie
 • tłocznie ścieków
 • zbiorniki retencyjne EZB
 • oczyszczalnie ścieków
 • układy podczyszczające
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci wodociągowe

Ulotka informacyjna