Typ urządzenia
Qnom
Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica rur wlot/wylot DN
[mm]
Pojemność magazyn. oleju 
[dm3]
Masa całkowita 
[kg]
Masa najcięższego elementu
[kg]
Karta katalogowa  Dokument odniesienia  Pliki do wykorzystania
Qnom
[dm3/s] (NS)
Dw
[mm]
Hw
[mm]
Amin**
[mm]
ESK 1,5 1,5 1000 730 540 160 180 1900 1400 PDF PDF DWG
ESK 3 3 1000 730 540 160 180 1900 1400 PDF PDF DWG
ESK 6 6 1000 730 540 160 180 1900 1400 PDF PDF DWG
ESK 10 10 1000 730 540 160 180 1900 1400 PDF PDF DWG
ESK 15 15 1200 950 600 200 480 2900 2200 PDF PDF DWG
ESK 20 20 1200 950 600 200 480 2900 2200 PDF PDF DWG
ESK 30 30 1500 1200 650 315 970 5100 3900 PDF PDF DWG
ESK 40 40 1500 1200 650 315 970 5100 3900 PDF PDF DWG
ESK 50 50 2000 1700 620 315 1900 8200 6300 PDF PDF DWG
ESK 60 60 2000 1700 620 315 1900 8200 6300 PDF PDF DWG
ESK 65 65 2000 1700 620 315 1900 8200 6300 PDF PDF DWG
ESK 70 70 2000 1700 620 315 1900 8200 6300 PDF PDF DWG
ESK 80 80 2000 1700 620 315 1900 8200 6300 PDF PDF DWG
ESK 90 90 2000 1700 620 315 1900 8200 6300 PDF PDF DWG
ESK 100 100 2000 1700 620 315 1900 8200 6300 PDF PDF DWG
ESK 110 S 110 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 120 S 120 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 125 S 125 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 130 S 130 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 140 S 140 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 150 S 150 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 160 S 160 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 170 S 170 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 180 S 180 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 190 S 190 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG
ESK 200 S 200 2500 1950 870 400 3870 12900 4400 PDF PDF DWG

 

*) Qnom [dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

S – oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy

 

 

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.