Tab.8.2 Przykładowe konfiguracje zbiorników okrągłych/owalnych

Zbiorniki retencyjne EU:

  • przeznaczone są do zabudowy podziemnej, również w obszarach ruchu pojazdów
  • przeznaczone są do żelbetowych elementów prefabrykowanych z betonu o parametrach: klasa minimum C35/45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość <5%
  • składają się z elementów łączonych przy użyciu systemu EU, zapewniającego szczelne i trwałe połączenie
  • mają kominki złazowe wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz drabiny złazowe wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN-EN 14396
  • mogą być wyposażone w dodatkową, żelbetową podporę wewnętrzną.

tab-8-2-1tab-8-2-2

Zbiorniki posiadają Krajową Ocenę Techniczną na zbiorniki DZB, o numerze ITB-KOT-2021/1707 wydanie 2. Ważny do 27.06.2029 r.

ZBIORNIKI OWALNE
Pojemność
użytkowa Vu
Typ
zbiornika
Dw x Lw
Szer. zew.
Dz
Dł. zew.
Lz
Hu Hwew Pojemność
całkowita Vc
Pole pow. zbior.
w planie
Masa
najcięż. elem.
Masa
całkowita
[m3] [mm] [mm] [m[] [m] [m3] [m2] [kg] [kg]
20 4600 x 5600 4960 5960 0,94 1,25 26,53 21,22 11800 38100
40 4600 x 6000 4960 6360 1,74 2,00 46,12 23,06 15500 46500
50 4600 x 6000 4960 6360 2,17 2,50 57,65 23,06 17400 50300
75 5600 x 6000 5960 6360 2,58 2,75 79,92 29,06 21400 62100
100 5600 x 6000 5960 6360 3,44 3,71 107,81 29,06 19300 70700

Zbiorniki o innych pojemnościach oferowane są na indywidualne zapytanie.