11 września 2013

We wtorek – 10 września – w Gdańsku odbyła się gala regionalnego etapu konkursu Lodołamacze 2013. Nasza firma otrzymaławyróżnienie w konkursie za działalność na rzecz rozwijania i promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nagrodę odebrała w imieniu Zarządu Pani Prokurent Anna Łasica.

Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wrażliwych społecznie, wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój.

Konkurs LODOŁAMACZE jest przeprowadzany corocznie od 2006 r., składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. Jest to przedsięwzięcie prestiżowe, organizowane przez największą w Polsce organizację zrzeszającą pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych). Od 2007 r. corocznie Honorowy Patronat nad konkursem LODOŁAMACZE obejmuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Współorganizatorem regionalnego etapu jest Prezydent Miasta Gdańska – Pan Paweł Adamowicz.