15 września 2016

Oczyszczalnia w Morzeszczynie przejdzie gruntowną modernizację. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Ecol-Unicon. Ponad dwudziestoletnia morzeszczyńska oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego, jest już wyeksploatowana i aby mogła dalej funkcjonować, konieczna jest jej gruntowna modernizacja. Nowa technologia oczyszczania będzie polegała na zastosowaniu sekwencyjnego reaktora biologicznego. Rozpoczęcie prac: wrzesień 2016, zakończenie kwiecień 2017.

Źródło: http://www.kierunekwodkan.pl/artykul,30947,oczyszczalnia-w-morzeszczynie-przejdzie-gruntowna-modernizacje&14092016.html

  morzeszczyn-png