25 sierpnia 2021

Przekształcenie miast w inteligentne i zrównoważone środowiska jest jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed Unią Europejską.

Nasze rozwiązanie Inteligentny system retencyjny Bumerang Smart w Rzeszowie znalazł się w tzw. Katalogu Dobrych Praktyk Koncepcji Smart City w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

 

Katalog oraz raport dostępny tutaj:

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/ewaluacja-realizacji-koncepcji-smart-city-w-panstwach-grupy-wyszehradzkiej-evaluation-of-the-implementation-of-the-smart-city-concept-in-visegrad-group-countries/