25 marca 2021

Prace przy budowie autostrady Bar - Boljare (169,2 km) oficjalnie rozpoczęły się 11 maja 2015 r. Budowa priorytetowego odcinka Smokovac - Uvač - Mateševo została zaplanowana na cztery lata. Według oficjalnych informacji wykonawca, miał zakończyć budowę 41-kilometrowego odcinka z 45 mostami i wiaduktami oraz 32 tunelami w ciągu 48 miesięcy.

Więcej informacji w artykule: https://www.snews.rs/prva-dionica-auto-puta-bar-boljare-do-juna-2021-godine/.

We wspomnianym projekcie zostały wykorzystane separatory koalescencyjne z napływem nominalnym od 40 do 150 l/s, do których zastosowano wyposażenie technologiczne firmy Ecol-Unicon.

Oprócz separatorów, dostarczyliśmy swoje rozwiązania i produkty betonowe takie jak rury AB na przepusty (średnice od DN 500 do DN 2000), bariery ochronne mostów, krawężniki tuneli ze zintegrowanym rurociągiem odwadniającym, studzienki itp.

Bardzo jesteśmy dumni, że współpracujemy z takim partnerem i bierzemy udział z naszymi produktami w tak dużych projektach.