15 marca 2018

W trakcie trwającej konferencji Stormwater Poland 2018, swoje wystąpienie miał prezes firmy Ecol-Unicon – Wojciech Falkowski. Podczas prezentacji mówił  o inteligentnych systemach zarządzania wodami opadowymi oraz o szansach jakie wynikają ze stosowania takich rozwiązań.

W trakcie wystąpienia zostały poruszone najważniejsze problemy z jakimi obecnie borykają się aglomeracje miejskie oraz firmy prywatne przy zarządzaniu wodami opadowymi, podkreślając zwłaszcza problem rozproszonych danych w wyniku czego ciężko jest szukać optymalnych rozwiązań.

Ecol-Unicon jest przedsiębiorstwem, który aktywnie poszukuje innowacji. W prezentacji został przedstawiony projekt pilotażowy na Potoku Kuźniczym, zorganizowany we współpracy z ZDiZ w Sopocie. Miał on na celu wykrycie przyczyny częstych podtopień pomimo licznych inwestycji do poprawy retencji. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji infrastruktury oraz dzięki wykorzystaniu autorskiego systemu Bumerang Smart, udało się uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania oraz przekazać do ZDiZ Sopot wnioski wraz z rekomendacją działań, aby wykorzystać pełny potencjał retencyjny.

W kolejnej części prezentacji zostały przestawione inteligentne urządzenia, począwszy od produktów partnera technologicznego firmy HST, poprzez rozwiązania oferowane przez Ecol-Unicon, takie jak: osadniki wirowe, separatory czy też HYDROZONE- zbiorniki posiadające funkcję retencjonowania, podczyszczania oraz zagospodarowania wód. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania Bumerang, cały proces zarządzania zbiornikiem może być skupiony w urządzeniu mobilnym, co przekłada się na  zupełnie nową jakość w kontroli. Została również zaprezentowana nowa seria separatorów do podczyszczania wód z zawiesin i związków ropopochodnych. Podkreślono nie tylko ich efektywność i trwałość, ale również łatwość ich eksploatacji. Dzięki nowej konstrukcji można je eksploatować z powierzchni terenu, poprawiając znacznie komfort i bezpieczeństwo pracy obsługi serwisowej.

W części końcowej prezentacji podkreślono jak bardzo istotne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów z zarządzaniem wodami opadowymi. Kontakt z użytkownikiem oraz odpowiednie przygotowanie oraz zebranie danych do analizy jest kluczem do sukcesu. Poprzez wprowadzenie systemu zarządzania otrzymuje się gwarancję bezpieczeństwa, możliwość zagospodarowania wód in situ, obniżenie kosztów eksploatacji, ale co najważniejsze – efektywnie wykorzystać zdolności retencyjne systemu.