29 lipca 2019

Nasza firma wykona system wentylacji i oczyszczania powietrza z hali technologicznej w Krośnie. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej zakładu unieszkodliwiania odpadów. 

 

Celem modernizacji jest automatyzacja procesów odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie a także zwiększenie ilości wydzielanych frakcji materiałowych.

 

Więcej na temat tego zadania przeczytać można TUTAJ