23 czerwca 2017

Otrzymaliśmy  atest higieniczny wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny na pełen aktualny zakres asortymentowy prefabrykowanych zbiorników betonowych i żelbetowowych EU (Dw= 1000-8000 mm). Posiadany atest higieniczny NIZP-PZH HK/W/0501/01/2017 (ważny do 7/06/2020) dopuszcza  stosowanie zbiorników w kontakcie z wodą pitną bez konieczności stosowania dodatkowych powłok.  Potwierdza również, iż zbiornik nie wpływa negatywnie na środowisko, ani nie pogarsza jakości gromadzonych w zbiorniku ścieków oraz nie powoduje ich wtórnego zanieczyszczenia substancjami uwalnianymi z materiałów, z których jest wykonany.