• Opis
 • Zastosowanie
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Kalkulator doboru zbiornika

 Zbiorniki Retencyjne HYDROZONE

HYDROZONE to innowacyjna linia modułowych zbiorników betonowych z wyposażeniem dodatkowym, umożliwiających retencjonowanie, podczyszczanie oraz wykorzystanie wód deszczowych i roztopowych.

 

Modułowe zbiorniki betonowe

 

Jakie są zalety zbiorników retencyjnych HYDROZONE?

 • modułowa budowa umożliwia dostosowanie rozwiązania do rzeczywistych potrzeb Klienta

 • funkcja podczyszczająca tj. układ osadnik EOW i separator lamelowy ESL instalowane w korpusie zbiornika retencyjnego

 • kontrolowane odprowadzanie wód do odbiornika poprzez zastosowanie regulatora przepływu

 • możliwość zagospodarowania terenu nad zbiornikiem według potrzeb np. na cele rekreacyjne lub użytkowe

 • niskie koszty eksploatacji i utrzymania

 • aprobaty techniczne ITB oraz IBDiM

 

Rodzaje zbiorników retencyjnych HYDROZONE:

hydrozone basic

 

 

Zbiorniki stosowane do retencjonowania wód opadowych i roztopowych, jak również w zapobieganiu podtopieniom i powodziom.

 

 • Zbiorniki retencyjne HYDROZONE z funkcją odparowywania

Zbiornik retencyjny HYDROZONE z funkcją odparowywania

hydrozone clean

 

 

Zbiorniki zintegrowane ze specjalnymi modułami pozwalającymi na podczyszczenie wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do środowiska

 

 •  Zbiorniki retencyjne HYDROZONE z funkcją podczyszczająco-rozsączającą

Układ zbiornika retencyjnego HYDROZONE z funkcją podczyszczająco-rozsączającą

 

 • Zbiorniki retencyjne HYDROZONE z funkcją podczyszczania oraz kontrolowanym odprowadzeniem wody do odbiornika

Przekrój zbiornika podczyszczającego z kontrolowanym odprowadzeniem do odbiornika

 

hydrozone benefit

 

 

Linia zbiorników zaprojektowanych do podczyszczania i wykorzystania wody do nawadniania terenów zielonych, mycia ulic, płukania kanałów i celów przeciwpożarowych.

 

 • Zbiornik retencyjny HYDROZONE z funkcją podczyszczania oraz możliwością pobierania wody np. przez pojazdy czyszczące ulice

zbiornik retencyjny z funkcją podczyszczania 

 • Zbiornik retencyjny HYDROZONE z funkcją przeciwpożarową zbiornik retencyjny ppoż

 

 • Zbiornik retencyjny HYDROZONE z funkcją podczyszczającą oraz wykorzystaniem wody do nawadniania terenów zielonych  i celów komunalnych

 • Zbiornik retencyjny HYDROZONE z podczyszczalnią hydrofitową oraz możliwością wykorzystania wody do celów komunalnych

zbiornik retencyjny w parku

 

 

 

 

atest pzh

 

 

 

 

 

Zbiorniki posiadają atest higieniczny NIZP-PZH nr B-BK-60210-1125/20 (ważny do 28/07/2023).

 

 

 

Dynamiczny rozwój miast i szybki przyrost powierzchni uszczelnionych wyraźnie zwiększyło strumień spływów powierzchniowych. W efekcie zmian klimatycznych obserwujemy fale bardzo intensywnych opadów, po których następuje długotrwała susza, dlatego konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań.

 

W jakim celu stosuje się zbiorniki retencyjne HYDROZONE?

 • zwiększenia retencji wód opadowych – szacuje się, że ilość zatrzymywanych wód opadowych w miejscu ich powstawania jest niższa niż 10%

 • zwiększania infiltracji wód opadowych– zapobieganie wysuszaniu gruntu

 • bezpiecznego odprowadzania nadmiaru wód opadowych z centrów miast – zapobieganie powodziom

 • zatrzymania i wykorzystania wód deszczowych w miejscu ich powstawania

 • ograniczenia strat materialnych spowodowanych suszami, podtopieniami, powodziami itp.

 • racjonalne gospodarowanie zasobami wody pitnej

 • ograniczenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych

 • ograniczenia przeciążenia hydraulicznego sieci i obiektów kanalizacyjnych

 • poprawy bioróżnorodności na terenie miast i tworzenie korytarzy ekologicznych

 • podniesienia świadomości społecznej mieszkańców

 

Jakie są korzyści wynikające z zastosowania zbiorników retencyjnych HYDROZONE?

 • oszczędności dzięki możliwości wykorzystania zmagazynowanej wody do celów np. komunalnych, p.poż, podlewania terenów zielonych

 • zatrzymanie wody w miejscu jej powstawania według wytycznych prawnych i ekologicznych

 • ułatwienia w otrzymaniu dofinansowania unijnego – rozwiązanie idealnie wpisuje się w założenia Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • zabezpieczenie przed powodzią dzięki możliwości przetrzymania pierwszej fali spływu

 • poprawa walorów przyrodniczo-krajobrazowych

 • ułatwienie w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę – rozwiązanie w pełni zgodne z nowym Prawem Wodnym

 • podziemna konstrukcja zbiorników pozwalająca na efektywne wykorzystanie przestrzeni również w terenach najezdnych

 

Rozwiązanie dla miast i gmin

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE świetnie sprawdzą się w ścisłej zabudowie miejskiej dzięki zwartej, modułowej budowie. Zastosowanie układów podczyszczających daje szerokie możliwości nie tylko retencjonowania, ale również wykorzystania gromadzonej wody. Ma to znaczący wpływ dla powstrzymania zjawiska wysychania miast tj. dla zmniejszenia odpływu wód powierzchniowych w celu ochrony i odbudowy zasobów wodnych.

Przykłady wykorzystania zbiorników HYDROZONE w mieście:

 • Cele komunalne np. mycie ulic

 • Przeciwdziałanie powodziom i lokalnym podtopieniom

 • Ochrona przeciwpożarowa

 • Podlewanie terenów zielonych

 • Zasilanie wodą szaletów miejskich

 

Rozwiązanie dla budownictwa deweloperskiego

Potrzeba retencjonowania i potencjał wykorzystania zgromadzonej wody staje się w świetle nowego Prawa Wodnego szczególnie istotne dla budownictwa deweloperskiego. Atrakcyjność inwestycji może wzrosnąć przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią przyszłym mieszkańcom ograniczenie kosztów użytkowania nieruchomości.  Efekty te można uzyskać poprzez wykorzystanie zmagazynowanej wody opadowej do podlewania terenów zielonych. Ponadto może znacząco obniżyć z opłaty za utraconą retencję. Dodatkowo wprowadzenie zbiornika HYDROZONE do inwestycji może mieć znaczący wpływ przy certyfikacji LEED.

Przykłady wykorzystania zbiorników HYDROZONE na osiedlu mieszkaniowym:

 • Podlewanie terenów zielonych
 • Zasilanie fontanny czy wodnego placu zabaw
 • Zapobieganie podtopieniom hal garażowych i piwnic
 • Stworzenie atrakcyjnego terenu zielonego przy wykorzystaniu rozwiązania hydrofitowego

 

Rozwiązanie dla obiektów przemysłowych

Dla wielu nowo projektowanych obiektów przemysłowych, zastosowanie zbiornika retencyjnego może być jednym z warunków uzyskania pozwoleń na budowę, natomiast wykorzystanie wody gromadzonej w zbiorniku pozwoli uniknąć późniejszych opłat za utraconą retencję i korzystanie ze środowiska.  Dzięki konstrukcji umożliwiającej montaż w terenach najezdnych, zbiornik HYDROZONE nie zabiera cennej przestrzeni. Teren bezpośrednio nad nim można zagospodarować na różne sposoby np. jako parking lub plac magazynowy.

Przykłady wykorzystania zbiorników HYDROZONE przy obiekcie przemysłowym

 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Mycie parkingów
 • Nawadnianie terenów zielonych
 • Zapobieganie podtopieniom obiektu

 

 

Materiały

 

Dokumenty odniesienia

 

Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego

 

Kalkulator doboru zbiornika to narzędzie pozwalające na szybki dobór odpowiedniego zbiornika z serii Hydrozone przy użyciu najbardziej miarodajnych danych opadowych pochodzących z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów opracowanych przez RetencjaPL.

Szczegółowe wykresy, karta doboru do pobrania oraz szybka i łatwa możliwość modyfikacji każdego parametru to wyróżniki naszego narzędzia.

Nasze kalkulatory znajdują się na platformie WaterFolder.