Jako wyłączny partner w Polsce oferujemy produkty niemieckiego producenta firmy HST (HST Systemtechnik) specjalizującego się w rozwiązaniach zautomatyzowanych takich  jak: systemy przelewu, systemy do usuwania osadów ze zbiorników retencyjnych oraz z kanalizacji ogólnospławnej oraz urządzenia do kontroli przepływu. We współpracy z naszym partnerem realizujemy cały zakres prac - od projektu po realizację i serwis tych urządzeń.

Zastosowanie wysokich standardów w produktach HST oraz  otwartość i elastyczność dla innych  systemów w ramach technologii zdalnego sterowania i zarządzania są znaczącą wartością gwarantując bezpieczeństwo inwestycji oraz niezależność dostawców dla wszystkich rozwiązań. Produkty HST mogą pracować bez udziału energii zewnętrznej lub mogą być wyposażone w systemy IT i automatykę z inteligencją procesową, która wykorzystuje minimalną energię zewnętrzną do działania.

Po więcej informacji  na temat oferowanych produktów marki HST zapraszamy do naszego sklepu internetowego.