Wieloletnie doświadczenie w oczyszczaniu ścieków, badania oraz rozwój technologii umożliwiły zaprojektowanie urządzeń eliminujących lotne organiczne i nieorganiczne substancje chemiczne. Neutralizatory aktywne są indywidualnie projektowane i dostosowane do rzeczywistych warunków obiektowych.

 ZALETY

 • konkurencyjna cena
 • indywidualny projekt dostosowany do potrzeb Klienta
 • bardzo duża skuteczność usuwania substancji odorotwórczych i toksycznych
 • niezawodność działania
 • prosta obsługa
 • niskie koszty eksploatacji
 • niewrażliwość na zmiany temperatury oraz dobowe wahania ilości ścieków
 • odporność na korozję i czynniki chemiczne
 • nieuciążliwość dla otoczenia.

 BUDOWA

Urządzenie składa się ze zbiornika (betonowego, stalowego, z laminatu lub PE-HD) wypełnionego złożem (materiał biologiczny lub węgiel aktywny) oraz systemu wymuszenia przepływu powietrza (wentylator). Dodatkowo, w zależności od zastosowanej technologii oczyszczania, urządzenia mogą  być wyposażone w system nawilżania powietrza oraz biomasy (system kondycjonowania). Rozmiar zastosowanego złoża, który determinuje wielkość urządzenia, uzależniony jest od ilości oczyszczanego powietrza i stężenia zanieczyszczeń.

Wszystkie materiały wykorzystane do budowy neutralizatorów zapewniają odporność na działanie substancji chemicznych, warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV.

aktywne

Tab. Budowa neutralizatorów aktywnych Ecol-Unicon ze względu na materiał złoża

Typ złoża Węgiel aktywny Biomasa
Materiał zbiornika Laminat z włóknem szklanym, PE-HD, stal, beton
Wymuszenie przepływu powietrza Wentylator
System kondycjonowania Brak Nawilżacz powietrza i biomasy, sterowanie grzałek
Media technologiczne Zasilanie Zasilanie i woda

 

DZIAŁANIE

Działanie neutralizatorów aktywnych Ecol-Unicon polega na przepuszczaniu powietrza przez złoże, na którym następuje neutralizacja zanieczyszczeń. Złoże wypełniające neutralizator posiada  doskonałe właściwości usuwania odorów oraz substancji toksycznych. W przypadku zastosowania złoża z biomasy, substancje odorotwórcze usuwane są przez wyspecjalizowane mikroorganizmy; natomiast w neutralizatorach węglowych proces adsorpcji związków chemicznych dokonuje się na odpowiednio zaimpregnowanym węglu aktywnym. Oczyszczone powietrze kierowane jest wprost do atmosfery.

 

 

 

Wybór technologii neutralizacji złowonnego powietrza zależy od występujących lokalnych warunków. W przypadku wątpliwości wyboru urządzenia specjaliści Ecol-Unicon przeprowadzą wizję lokalną, zidentyfikują występujące problemy i dobiorą optymalną metodę lub system likwidacji nieprzyjemnych zapachów.

Wysoka efektywność oczyszczania powietrza oraz dostosowane, do każdych warunków, rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają zastosowanie neutralizatorów aktywnych w takich miejscach jak:

 • pompownie ścieków
 • oczyszczalnie ścieków (osadniki wstępne/gnilne)
 • kompostownie
 • sortownie odpadów
 • zakłady przetwórstwa żywności
 • fermy
 • studnie rozprężne oraz systemy rozsączające
 • studzienki kanalizacyjne.

Zwłaszcza uciążliwy jest zapach z oczyszczalni ścieków. W celu zneutralizowania wydobywającej się, nieprzyjemnej woni konieczne jest zastosowanie neutralizatorów, których zadaniem jest dezodoryzacja substancji toksycznych.

EKSPLOATACJA

Neutralizatory aktywne są urządzeniami bezobsługowymi. Od Klienta wymagana jest kontrola ciągłości pracy wentylatora. Zalecane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych całego urządzenia przez autoryzowany serwis Eco-Unicon.