Instalacja inteligentnego systemu zarządzania retencją – BUMERANG dla inwestycji w Rzeszowie

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Rzeszów

Zamawiający: Urząd Miasta Rzeszowa

Data Realizacji: 2020

OPIS REALIZACJI 

Zaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Bumerang Smart dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w
Rzeszowie. Celem funkcjonowania systemu będzie optymalizacja retencji na podstawie bieżących danych z deszczomierza, pomiaru poziomu wody w kolektorze głównym i zbiornikach retencyjnych oraz jakości wody i ewentualnego zanieczyszczenia separatorów.

W systemie występuje:

 • 6 zespołów zbiorników - łącznie 1720 m 3 wszystkie z podobnym wyposażeniem
  i opomiarowaniem
 • zastawka z napędem elektrycznym i radarowym pomiarem poziomu wody,
 • 2 zasuwy (zasilanie i opróżnianie zbiorników) z napędami elektrycznymi,
 • separator z bypassem i zbiornikiem na ropopochodne,
 • pompą zasilającą hydrant,
 • miernikiem jakości i przewodności wody 
 • czujniki poziomu wody w zbiornikach

Zakres prac obejmował:

 1. Opracowanie lokalnego modelu opadowego, lokalnych hietogramów wzorcowych i
  komputerowych modeli hydrodynamicznych
 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych
  uzgodnień, decyzji, pozwoleń dla realizacji zamówienia
 3. Dostarczenie i instalacja oprogramowania Bumerang Smart wraz z niezbędnym
  sprzętem do jego funkcjonowania, zapewniającego sterowanie retencją wód
  opadowych:
  • napędy sterowane elektrycznie na zasuwach
  • monitoring jakościowy retencjonowanych wód opadowych
  • zastawki sterowane na sieci
  • monitoring napełnieni przekrojów kanalizacji deszczowej poniżej zbiorników
  • instalacja deszczomierza i podsystemu monitoringu prognozy pogody
 4. Wykonanie robót budowlanych
 5. Wdrożenie sytemu i szkolenia użytkowników
 6. System będzie kontrolować i optymalizować pracę zbiorników retencyjnych
  zainstalowanych wzdłuż istniejących kolektorów kanalizacji burzowej korzystając z
  najaktualniejszych danych pogodowych i specjalnie utworzonych modeli
  hydrodynamicznych.

GALERIA