Modernizacja pompowni EPS w Kraśniku

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: m. Kraśnik

Zamawiający: WODBUD Sp. z o.o.

Data Realizacji: 2022

 

OPIS REALIZACJI

W ramach zadania inwestycyjnego Ecol-Unicon wykonał roboty budowlane:

  • dostawa korpusu i wyposażenia nowych pompowni EPS zlokalizowanych przy ul. Prusa, ul. Nadstawnej i na ul. Kolejowej w
    Kraśniku,
  • montaż wyposażenia, rozruch hydromechaniczny oraz dostawa stacji dyspozytorskiej wraz z wpięciem do istniejącego systemu Bumerang Smart oraz szkoleniem pracowników KPWiK,
  • modernizacja Pompowni P Wyszyńskiego oraz Pompowni P Graniczna polegającej na dostawie nowej szafy sterowniczej na każdy z tych obiektów,
  • montaż szafy sterowniczej na każdym obiekcie, konfiguracja systemu monitoringu GPRS oraz rozruchu hydromechanicznym.
  • szafy sterownicze przystosowane są do pracy w systemie monitoringu GPRS, zgodnie z wymaganiami
    KPWiK Kraśnik.