• Opis
 • Zastosowanie
 • Specyfikacja
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Oczyszczalnia BIOFIT Budowa

Oczyszczalnia BIOFIT została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi ATV A135 i składa się z następujących elementów:

 • osadnika wstępnego,
 • bioreaktora ze stałym złożem zanurzonym,
 • komory klarowania,
 • komory instalacyjnej.

image1

Korpus oczyszczalni stanowią zamknięte zbiorniki posadowione pod powierzchnią terenu. Ogranicza to emisję odorów. Zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z betonu klasy C 35/45, a niekiedy także z innych materiałów (np. polimerobetonu).

 

Zalety

 • Krótki czas realizacji dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych Ecol-Unicon.
 • Nieskomplikowana modułowa budowa – łatwość adaptacji do warunków terenowych.
 • Łatwość obsługi i konserwacji.
 • Energooszczędność (przepływ grawitacyjny – brak pomp tłoczących ścieki).
 • Niskie koszty eksploatacji (ilość urządzeń mechanicznych ograniczona do minimum).
 • Odporność na nierównomierności przepływu.
 • Monitoring BUMERANG (jeden dla wszystkich obiektów), który zapewnia pełną informację o pracy urządzeń i optymalizację kosztów eksploatacji.

 

Działanie

Proces oczyszczania w oczyszczalniach BIOFIT składa się z dwóch faz: oczyszczania mechanicznego i oczyszczania biologicznego. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadniku wstępnym. Wykorzystuje procesy sedymentacji i flotacji osadu. Osadniki zostały zaprojektowane tak, aby zniwelować nierównomierność dopływu ścieków. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w komorze reaktora ze stałym, zanurzonym złożem biologicznym. Powietrze wtłaczane jest do reaktora za pomocą agregatów napowietrzających. W procesie biologicznym wytwarzany jest osad nadmierny, zatrzymywany w komorze klarowania, a następnie zawracany do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki wypływające z komory klarowania nie wymagają dodatkowego układu podczyszczającego i mogą być odprowadzane bezpośrednio do odbiornika.

Przepływ ścieków przez oczyszczalnię odbywa się w sposób grawitacyjny, co ogranicza zużycie energii.

 

 Efekty

Doświadczenia eksploatacyjne oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym zanurzonym pokazują, że przeciętne wartości BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej na odpływie kształtują się znacznie poniżej wielkości wymaganych w § 17.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zastosowanie

 • Osiedla mieszkaniowe
 • Małe miejscowości
 • Szkoły
 • Zakłady pracy
 • Domy wczasowe
 • Obiekty usługowe
 • Obiekty przyautostradowe

Obsługa i eksploatacja

Użytkowanie oczyszczalni BIOFIT nie wymaga stałej obsługi, wystarczy jedynie dokonywać kontroli urządzeń napowietrzających oraz usuwać osady z osadnika wstępnego (1–6 razy w roku w zależności od wielkości oraz obciążenia oczyszczalni). Zastosowanie monitoringu BUMERANG pozwala na prowadzenie zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń oczyszczalni, co zmniejsza koszty eksploatacji.

Tab. 1. Parametry technologiczne oczyszczalni BIO-FIT

RLM Dopuszczalny ładunek ścieków Przepustowość Wielkość Parametry zasilania
BZT5 Zog Nog Pog Średniodobowa
ilość ścieków dopływających
Qd
Zajmowana powierzchnia Moc Napięcie
[kg O2/d] [kg/d] [kg N/d] [kg P/d] [m3/d] [m2] [kW] [V]
5 0,3 0,35 0,06 0,009 0,5 50 0,20 230
10 0,6 0,70 0,12 0,018 1 50
20 1,2 1,40 0,24 0,036 2 55 0,30
40 2,4 2,80 0,48 0,072 4 65 0,60
50 3,0 3,50 0,60 0,090 5 65
75 4,5 5,25 0,90 0,135 7,5 90 1,10 400
100 6,0 7,00 1,20 0,180 10 90
130 7,8 9,10 1,56 0,234 13 125 1,85
150 9,0 10,50 1,80 0,270 15 135 2,20
170 10,2 11,90 2,04 0,306 17 135
225 13,5 15,75 2,70 0,405 22,5 145
300 18,0 21,00 3,60 0,540 30 220 4,40
340 20,4 23,80 4,08 0,612 34 220
450 27,0 31,50 5,40 0,810 45 230


Istnieje możliwość dostosowania wielkości oczyszczalni do indywidualnych potrzeb użytkowników.

 

 

Karta produktu 

 

Folder elektroniczny

Charakterystyka obiektu

Przepływ

Dodaj więcej szczegółów
Jakość ścieków oczyszczonychStężenie ścieków oczyszczonych :

Ładunek zanieczyszczeń ścieków surowych

Stężenie ścieków oczyszczonych :

Profil kanalizacji

Uwagi

Dane kontaktoweWięcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).