Projekt i budowa BIOFIT 400 dla MOP droga S61

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Droga S61

Zamawiający: Hares Handel-Usługi Lech Bagiński

Data Realizacji: 2020

OPIS REALIZACJI

Projekt i budowa S61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn odcinek: węzeł Śniadowo (z węzłem) - węzeł Łomża Południe (bez węzła).

W celu rozkładu zanieczyszczeń, wykorzystano złoże biologiczne, napowietrzane mechanicznie. Praca układu oparta jest na swobodnym, grawitacyjnym przepływie ścieków.

 

 • BIOFIT 400:

  Parametry oczyszczalni
 • Dopuszczalny ładunek ścieków BZT5 = 27,0 [kg O2 /d]
 • Dopuszczalny ładunek ścieków Zog = 31,5 [kg/d]
 • Dopuszczalny ładunek ścieków Nog = 5,4 [kg N/d]
 • Dopuszczalny ładunek ścieków Pog = 0,810
 • Przepływ dobowy średni Qdb.śr. = 45 m3/d
 • Przepływ dobowy maksymalny Qdb.max. = 90 m3/d
 • Przepływ godzinowy maksymalny Qh.max. = 9 m3/d
 • Zajmowana powierzchnia 230 m2
 • Dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń RLM = 450

GALERIA